Jaunumi

LDDK sniedz pārskatu Starptautiskā Valūtas fonda konsultantiem

6. Jūnijs, 2023

Šodien, 6.jūnijā Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvji tikās ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) konsultantiem. LDDK sniedza pārskatu par Latvijas tautsaimniecības attīstību, ekonomikas pašreizējo attīstību, situāciju darba tirgū, atalgojuma tendences un darba nodokļu konkurētspēju.

Tikšanās laikā LDDK ģenerāldirektora vietniece politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos Ilona Kiukucāne un LDDK finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis sniedza pārskatu par sekojošiem tēmu blokiem:

  • Krievijas- Ukrainas kara un sankciju ietekme uz Latvijas uzņēmējdarbību,
  • Darba tirgus attīstības tendences,
  • Atalgojuma tendences,
  • Uz darba algu attiecināmie darbaspēka nodokļi Latvijā.

Tikšanās notika ikgadējās Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) 4. panta konsultāciju vizītes ietvaros, kas notiek Rīgā no šā gada 31. maija līdz 13. jūnijam. Vizītes mērķis ir izvērtēt Latvijas tautsaimniecības attīstību un riskus, novērtēt finanšu sektora stabilitāti, fiskālo politiku, kā arī izstrādāt virkni rekomendāciju. Misijas laikā ievāktā informācija rezultējas SVF ikgadējā 4. panta ziņojumā par Latviju. Šo ziņojumu savos vērtējumos par Latviju tālāk ņem vērā tādas starptautiskās organizācijas kā Eiropas Komisija, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), starptautiskās kredītreitinga aģentūras u.c.