Jaunumi

LDDK sekmīgi piesaistījusi ārējo finansējumu un īstenojusi Eiropas Komisijas granta projektu “Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā” organizācijas darbības pilnveidei

31. Augusts, 2023

Šā gada 31.jūlijā noslēdzies Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotais Eiropas Komisijas granta projekts “Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā”, kura ietvaros stiprināta LDDK ekspertu veikstpēja iesaistīties valsts reformu un rīcībpolitikas veidošanā un sociālā dialoga procesos, kā arī uzlabota un attīstīta organizācijas iekšējā informācijas plūsma, darbplūsma un komunikācija ar LDDK mērķauditorijām dažādās saistītās rīcībpolitikas jomās. Projekts īstenots sadarbībā ar projekta asociēto partneri BUSINESSEUROPE.

Granta projekta “Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā” (Social Dialogue for Recovery at Employers’ Confederation of Latvia (LDDK)) īstenošana noritēja 12 mēnešus laika posmāno 2022.gada 1.augusta līdz 2023.gada 31.jūlijam. Projekta īstenošanas mērķis ir pilnībā sasniegts: nodrošināta Latvijas darba devējus pārstāvošās nacionālās sociālo partneru organizācijas LDDK sociālā dialoga veiktspēja nacionālā un Eiropas līmenī saglabāšana, pilnveidošana un tālāka attīstība Covid-19 krīzes laikā un pēc tās, īpaši saistībā ar nepieciešamību sociāliem partneriem piedalīties Latvijas Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības plāna (RRP) ieviešanā un reformu, investīciju un politikas plānošanā Eiropas semestra un nacionālā un ES sociālā dialoga ietvaros.

Kopējais projekta finansējums ir 314,892.44 EUR, no kuriem 299,147.82 EUR veido Eiropas Komisijas grants un 5% LDDK līdzfinansējums.

Lai sasniegtu projekta mērķus saistībā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības plāna (RRP) īstenošanu Latvijā, Eiropas semestra un nacionālā un ES sociālā dialoga procesiem, LDDK īstenoja plānotās aktivitātes:

  1. LDDK darbinieku (politikas padomnieku jeb ekspertu) veikstpējas stiprināšana, lai turpinātu iesaistīties valsts reformu un rīcībpolitikas veidošanā un sociālā dialoga procesos;
  • iekšējā informācijas plūsma un darbplūsma, un organizācijas komunikācija LDDK dažādās saistītās rīcībpolitikas jomās.

Projekta ietvaros, īstenojot aktivitātes,  sasniegti sekojoši rezultāti:

  • Sniegti rakstiski atzinumi un viedokļi par strukturālajām reformām un investīcijām plašās Latvijas Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības plāna (RRP) politikas jomās: klimata pārmaiņas un ilgtspējība, digitālā transformācija, nevienlīdzības mazināšana, veselība, ekonomiskās transformācijas un produktivitātes reforma un tiesiskums, kā arī Eiropas pusgada procesa kontekstā.
  • Veikts izvērtējums LDDK darbam un organizācijas komunikācijai ar mērķauditoriju un digitālo rīku izmantošana iekšējai darba organizācijai un auditorijas uzrunāšanai.
  • Īstenotas apmācību programmas LDDK darbiniekiem par mūsdienīgu organizācijas komunikāciju un digitālo IT risinājumu izmantošanu iekšējā darba organizēšanā un auditorijas uzrunāšanā; stratēģisko komunikāciju, kā arī mediācijas un konfliktu risināšanas apmācības.
  • Ieviesti LDDK IT infrastruktūras pilnveidojumi, lai nodrošinātu LDDK pamatdarba procesu digitalizāciju, lai sasniegtu esošos un jaunos LDDK biedrus, izmantojot pastāvīgu un strukturētu iekšējās informācijas apriti un uzlabotu organizatorisko komunikāciju prioritārajās politikas jomās.