Jaunumi

LDDK publikācija par praksēm uzņēmumos – veiksmīgu piemēru apkopojums

21. Marts, 2017
Bez nosaukuma

Aicinām iepazīties ar LDDK jauno publikāciju, kurā ir apkopoti labās prakses piemēri par to, kā dažādu nozaru uzņēmumos tiek nodrošinātas kvalitatīvas mācību prakses jauniešiem! Publikācijā uzņēmumi dalās pieredzē, kādēļ tie piesaista un izglīto praktikantus, kā šis process tiek organizēts, kādi uzņēmumam no praktikantiem ir ieguvumi.

Katrs labās prakses piemērs ir aprakstīts, atbildot uz septiņiem svarīgiem jautājumiem par praksēm, tādējādi nodrošinot ērtu lasīšanu un informācijas meklēšanu. Publikācijā ir iekļauti 28 dažādu uzņēmumu prakšu pieredzes apraksti. Pārstāvētās nozares: būvniecības, enerģētikas, informācija un komunikācijas tehnoloģiju, kokrūpniecības, metālapstrādes, pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības, poligrāfijas, tekstila rūpniecības, transporta un tūrisma nozares.

Labās prakses piemērus apkopoja LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatori ES Erasmus+ programmas projekta “Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros.