Jaunumi

LDDK projekta ietvaros notiek eksperimentāla jauniešu spēle „Ja praktikants būtu darba devējs”

11. Decembris, 2014

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses nodarbinātībai” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros sadarbībā ar SIA „Excolo Latvia” divās Latvijas profesionālās izglītības mācību iestādēs 10. decembrī notika eksperimentāla jauniešu spēle „Ja praktikants būtu darba devējs”. Spēle balstās uz ekonomisko eksperimentu kā sociālās izpētes metodoloģiju, kuru Latvijas situācijai un īstenotā projekta specifikai adaptējis ekonomists Uldis Spuriņš.

Eksperimentālā spēle tika organizēta pētījuma par apmācībām darba vietā un prakšu sistēmu Latvijā ietvaros. Kopumā gandrīz piecdesmit jauniešu Rīgas Tehniskajā koledžā un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā ņēma dalību vairāku stundu ilgā ekonomiskās uzvedības eksperimentā, kura mērķis bija noteikt, vai darba devēji ir gatavi maksāt tikai par specifiskām prasmēm, kas noder tikai apmācībās iesaistītajam uzņēmumam, vai arī par vispārīgām prasmēm, ja tās darba tirgū netiek pietiekami novērtētas. Darba tirgus simulācijas spēles ietvaros jaunieši iejutās darba devēju un praktikantu lomās, izspēlējot dažādas situācijas, kurās jāpieņem lēmumi par praktikantu apmācību, atalgojuma apmēru, darba piedāvājumiem un iespējām darba tirgū u.tml.. Eksperimentā iegūtos novērojumus un informāciju pētnieki izmantos prakšu sistēmas padziļinātai izpētei, vērtējot tās attīstības iespējas un priekšnosacījumus Latvijā.

LDDK mērķis ilgtermiņā ir attīstīt darba vidē balstītu profesionālo izglītību Latvijā, kā arī palielināt to darba devēju skaitu, kas ir iesaistījušies prakšu nodrošināšanas sistēmā. Pētījuma īstenošana ir viens no pirmajiem posmiem šī procesa uzsākšanā. Eksperimenta un citu pētniecisko aktivitāšu rezultātu ziņojums būs pieejams 2015. gada janvārī.