Jaunumi

LDDK par virsstundu un darbnespējas lapu apmaksu darba vietās

21. Septembris, 2023

Nedēļā no 2023. gada 18. līdz 22. septembrim norisinās divas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdes, kurās Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) prezentē savus priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām virsstundu un darbnespējas lapu apmaksas kārtībā. Finanšu ministrijai (FM), uzklausot abus sociālos partnerus - LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) - būs jānāk klajā ar efektīvu pārmaiņu plānu un rīcību.

Otrdien, 19. septembrī notikušajā sēdē LDDK demonstrēja un skaidroja savu biedru un ekspertu sagatavoto analīzi, kas pamato darba devēju prasību samazināt virsstundu apmaksu no 100% uz 50%, kā arī mainīt darbnespējas apmaksas modeli, lai tas būtu konkurētspējīgs ar pārējās Baltijas valstīs pastāvjošajiem. LDDK mērķis, rosinot šīs izmaiņas, ir panākt strauju eknomikas uzrāvienu, ieviešot uzņēmumu konkurētspēju veicinošus pasākumus.

Ceturtdien, 21. septembrī, norisināsies otrā sēde, kurā LDDK uzklausīs LBAS sagatavotos priekšlikumus par izmaiņām iekšzemes komandējumu naudas palielināšanu.