Jaunumi

LDDK komentē Eiropas Savienības rekomendācijas Latvijai

24. Janvāris, 2023

Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi darbu pie Ziņojuma par Latviju 2023.gadā Eiropas Semestra procesa ietvaros sagatavošanas. Tā ietvaros LDDK pārstāvji tiešsaistē tikās ar Eiropas Komisiju, lai sniegtu Latvijas darba devēju un uzņēmēju atgriezenisko saiti par Eiropas Savienības (ES) rekomendācijām Latvijai un Nacionālās reformu programmas ieviešanu Latvijā.

LDDK eksperti pirms tikšanās saskaņoja viedokļus ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) apakšpadomju darba devēju pārstāvjiem, ņemot vērā, ka ziņojuma un rekomendāciju politikas jomu tvērumu bija ļoti plašs, tostarp, nodokļi: nodokļu likmes darbaspēkam, progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un solidaritātes nodoklis; valsta budžeta deficīts, veselības aprūpe, sociālie jautājumi, sociālās palīdzības un pakalpojumu ierobežotā pieejamība un kvalitāte, darba spēka jautājumi.

LDDK argumentēti iebilda pret ieteikumiem uz algu attiecināmo nodokļu celšanu (uz darbinieka algu attiecināmie nodokļi ir augstākie Baltijas valstīs), ienākuma nodokļa celšanu no kapitāla pieauguma nodokļa (kontekstā ar OECD rekomendācijām celt nodokļus, ar ko tiek aplikts mantojums), priekšlikumu celt uz īpašumu attiecināmos nodokļus.  

LDDK viedokli pārstāvēja Andris Bite, LDDK prezidents, Ilona Kiukucāne, LDDK ģenerāldirektore, Inese Stepiņa, LDDK ģeberāldirektores vietniece un LDDK eksperti.

LDDK iesaiste ES ekonomiskajā pārvaldībā: Kopš 2012.gada LDDK kā nacionāla līmeņa sociālā partnera organizācija ir aktīvi piedalījusies konsultācijās ar valsts iestādēm un Eiropas Komisiju, izvērtējot virzību uz “Eiropa 2020” mērķiem, reformām un rīcībpolitiku.  LDDK vadības un ekspertu līmenī pārstāvējis savu biedru intereses, komunicējot ar Eiropas Komisiju. 2022./2023.gadā šis darbs tieši saistīts ar LDDK ekspertu darbu Eiropas Komisijas granta līguma projektā: Sociālais dialogs atveseļošanai Latvijas Darba devēju konfederācijā.

Papildus informācija: Inese Stepiņa, ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu vadības jautājumos