Jaunumi

LDDK informē Rēzeknes uzņēmējus par trīspusējo sociālo dialogu

15. Maijs, 2023

LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs piedalījās LDDK biedra Rēzeknes Uzņēmēju biedrības rīkotajā reģionālo pasākumu projektā «Vietējā trīspusējā sociālā dialoga un NVO kapacitātes stiprināšana, lai nodrošinātu Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalību rīcībpolitikas izstrādē un uzņēmējdarbības attīstībā». 

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu 10.maijā Rēzeknē rīkoja reģionālo pasākumu projektu par vietējā trīspusējā sociālā dialoga un NVO kapacitātes stiprināšanu, lai nodrošinātu Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalību rīcībpolitikas izstrādē un uzņēmējdarbības attīstībā.   Ar mērķi aktualizēt trīspusējā dialoga lomu, pasākuma ietvaros par sociālā dialoga īstenošanu, nozīmi, aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā un prioritātēm politikas īstenošanā pastāstīja Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Saeimas Latgales apakškomisijas pārstāvji. Savukārt Rēzeknes tehnoloģija akadēmija dalījās pieredzē par īstenoto projektu, kas arī parāda sadarbības nepieciešamību starp izglītības jomu un uzņēmējiem.

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība īpaši novērtē LDDK ģenerāldirektora Kaspara Gorkša vizīti un informēšanu par LDDK darbības virzieniem un svarīgākajām aktualitātēm darba devēju interešu pārstāvniecībā. Uzņēmējiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus un ieskicēt tās jomas, kas svarīgas arī reģionu uzņēmējiem.