Jaunumi

LDDK BIEDRIEM: aptauja par nekustamā īpašuma attīstīšanas procesu vienkāršošanu

23. Janvāris, 2023

Ekonomikas ministrija ir izveidojusi darba grupu, lai pildītu  Valdības deklarācijā definēto nepieciešamību vienkāršot nekustamā īpašuma attīstīšanas procesus no teritorijas plānošanas līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, sekmēt vienveidīgu būvniecības regulējuma piemērošanu visā Latvijas teritorijā, kā arī pilnveidot un paātrināt ēku nodošanas ekspluatācijā procesus (163.punkts) un kā pamatpasākumu plāno izveidot nekustamā īpašuma attīstīšanas procesa vienkāršošanas pasākumu plānu, kas saturētu kompleksus un visaptverošus pasākumus nekustamā īpašuma attīstīšanas procesa uzlabošanai.

LDDK biedri ir aicināti pārdomāt savauzņēmuma veikto darbību un sniegt informāciju par šķēršļiem, kavējošiem faktoriem, liekiem birokrātiskiem procesiem u.tml., kas liedz, kavē vai sadārdzina saimnieciskās darbības veikšanu saistībā ar nekustamā īpašuma attīstības projektiem- no teritorijas plānošanas stadijas līdz ierakstīšanai zemesgrāmatās. Šeit arī ēku, būvju rekonstrukciju, teritoriju labiekārtošanas u.tml. uz attīstību vērsti jautājumi, kā arī konkurētspējas ierobežojošie faktori. Aicinām arī padomāt par risinājumu priekšlikumiem.

LDDK apkopos visas problēmsituācijas un jūsu ierosinājumus un iesniegs Ekonomikas ministrijai, lai rastu kompleksus risinājumus un procesu vienkāršojumus. Iebildumus un priekšlikumus gaidām līdz š.g.1.februārim uz e - pastu [email protected].

Kontaktpersona: Sintija Siliņa, LDDK nozaru eksperte