Jaunumi

LDDK atzinīgi vērtē Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas lēmumu

13. Marts, 2019

Šodien, Saeimas Sociālo un darba lietu komisija nolēma atbalstīt grozījumu Darba likumā, kas paredz virsstundu apmaksas kārtības izmaiņas – nozarēs, kurās noslēgts koplīgums (kā rezultātā būtiski palielinās minimālās algas apmērs), iespējams apmaksāt virsstundas 50% apmērā.

LDDK norāda, ka grozījums Darba likuma 68.pantā par virsstundu apmaksas kārtību ir tapis ilgstošās darba devēju organizāciju, arodbiedrību un valdības diskusijās.  Rezultātā puses nacionālā sociālā dialoga ietvaros ir spējušas rast kompromisa risinājumu, kas attieksies uz jebkuru nozari, kura būs tiktāl sociāli atbildīga, lai noslēgtu brīvprātīgu darba devēju un darba ņēmēju vienošanos – nozares koplīgumu (ģenerālvienošanos).

LDDK uzskata, ka grozījums Darba likuma 68.pantā veicina Satversmes 108.pantā paredzēto tiesību uz koplīgumu (ģenerālvienošanos) īstenošanu. Tādā veidā tiek sekmēta brīvprātīgu pārrunu mehānisma izveidošana un izmantošana pārrunās par darba koplīgumu starp darba devējiem un darba devēju organizācijām, no vienas puses, un darba ņēmēju organizācijām, no otras puses.

LDDK ieskatā tiek ievērots Satversmē noteiktais vienlīdzības princips. Likumprojekta redakcija nevienu no nodarbināto grupām (arī darba devējus vai nozari kopumā) nenostāda priviliģētākā stāvoklī, salīdzinot ar citām. Likumprojekts dod iespēju pusēm vienoties par labākiem nodarbinātības nosacījumiem un nozaru specifikai atbilstošu virsstundu darba apmaksas kārtību.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993. gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.