Jaunumi

LDDK ar Ministru prezidentu uzsāk diskusiju par Latvijas attīstības prioritātēm

13. Janvāris, 2022

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs, LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un LDDK padome šodien tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai pārrunātu Latvijas attīstības ilgtermiņa redzējumu un stratēģiskos mērķus.

Tikšanās laikā darba devēji izvirzīja 5 būtiskākos tematiskos blokus: darbaspēka pieejamība, darba devēju konkurētspēja un reputācija, ilgtspējīgas investīcijas, strukturālas reformas un sociālais dialogs. Šo prioritāšu ietvaros LDDK aicina kopīgi rast risinājumus izglītības sistēmas pilnveidošanai, investīciju piesaistei, konkurētspējīgai nodokļu politikai, sabalansētai pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku, digitalizācijai, finanšu sektora izaicinājumiem, sabalansētai enerģētikas attīstībai, kā arī darba devēji aicināja uzlabot sadarbību inovāciju jomā, lai labāk koordinētu lēmumu pieņemšanas procesu.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs uzsver: “Turpmākai valsts tautsaimniecības izaugsmei svarīgi ir virzīties pēc “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” noteiktajiem mērķiem. Lai paaugstinātu valsts konkurētspēju gan Baltijas, gan starptautiskā mērogā, mums kopā ar valdību ir jādara viss iespējamais, lai uzlabotu Latvijai trīs stratēģiski svarīgus rādītājus - IKP uz vienu iedzīvotāju, investīcijas pētniecībai un attīstībai, preču un pakalpojumu eksports. Kopīgi esam daudz paveikuši un joprojām turpinām mobilizēt visus spēkus un resursus ne tikai cīņai ar pandēmiju, bet arī sekmīgai ekonomikas transformācijai atbilstoši klimata un digitalizācijas mērķiem, kā arī cilvēkkapitāla attīstībā. Tagad svarīgi noteikt praktiskus, efektīvus un uz rezultātu vērstus turpmākos soļus.”

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Latvijas tautsaimniecības sekmīga attīstība ir valdības un tās sociālo partneru kopīgs mērķis.  Pēdējo trīs gadu laikā valdība ir konsekventi īstenojusi pārkārtojumus un reformas uzņēmējdarbības vides sakārtošanai – pilnveidojot nodokļu sistēmu, ieviešot jaunus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, tostarp operatīvi reaģējot uz pandēmijas izraisīto negatīvo seku novēršanu ekonomikai, un īpašu uzmanību pievēršot  atbalsta sniegšanai uz eksportu orientētas ražošanas attīstībai jeb viedai reindustrializācijai. Sadarbībā ar mūsu sociāliem partneriem turpināsim iesākto, fokusējoties uz pārkārtojumiem izglītības un zinātnes sistēmā, lai veicinātu inovāciju attīstību uzņēmējdarbībā."

LDDK ar Ministru prezidentu vienojās turpināt regulāras diskusijas par katru Latvijai stratēģiski svarīgo tēmu, piesaistot atbildīgos ministrus. Uzklausot darba devēju redzējumu, Ministru prezidents piekrita, ka izglītības joma ir vitāli svarīga Latvijas attīstībai, tāpēc jau nākamajā tikšanās reizē kopā ar izglītības ministri detalizēti apspriedīs, kā kvalitatīvi sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošu darbaspēku.