Jaunumi

LDDK apmeklēja Austriju un Vāciju, lai apgūtu duālās profesionālās izglītības pieredzi

9. Marts, 2015

2015.gada februārī LDDK organizēja mācību vizītes uz Vīni un Berlīni, lai apgūtu Austrijas un Vācijas pieredzi duālās profesionālās izglītības īstenošanā. Vizītes uzmanības centrā bija sociālo partneru, īpaši darba devēju organizāciju, loma duālajā profesionālajā izglītībā, tostarp sistēmas uzturēšanā un organizēšanā, pasūtījum un satura veidošanā, profesionālās kvalifikācijas novērtēšanā, karjeras atbalsta nodrošināšanā.

Vizītē piedalījās Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācijas (MASOC), Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA), Rīgas Tehniskās koledžas (RTK), Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas (OMTK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), Lietuvas Darba devēju konfederācijas (LVDK), kā arī LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatori.

Vizīšu ietvaros Latvijas delegācija apmeklēja Vīnes Ekonomikas (darba devēju) kameru un tās Karjeras atbalsta centru, Vīnes daļslodzes profesionālās izglītības skolas Vīnē un Berlīnē, Vīnes Ekonomikas kameras Stažēšanās biroju, metālapstrādes uzņēmumus Vīnē un Berlīnē, Berlīnes Federālo Darba devēju kameru un Berlīnes Senāta administrāciju.

Vizīti Vīnē no 15.-19.februārim organizēja LDDK sadarbības partneris “ibw Austria”, kas ir profesionālās izglītības pētniecības iestāde, ko 1975.gadā izveidoja Austrijas federālā Ekonomikas kamera (WKO) un Austrijas Industrijas federācija. Ibw ir būtiska loma profesiju regulējuma sagatavošanā, veicot izpēti un sagatavojot priekšlikumus sociālo partneru un ministriju apspriešanai. Tāpat arī ibw izstrādā profesionālās izglītības metodiskos un karjeras izglītības materiālus. Ibw projektu partneri un klienti ir ministrijas un valsts nodarbinātības dienests, reģionālās valdības, kā arī uzņēmumi. Ibw pārstāv Austriju ReferNet tīklā.

Vizīti Berlīnē no 22.-26.februārim organizēja LDDK sadarbības partneris – uzņēmuma ABB mācību centrs Berlīnē ABB-ATC. ABB ir pasaules līderis enerģētikas un automatizācijas tehnoloģiju izstrādes jomā, kas darbojas aptuveni 100 valstīs. ABB strādā ap 15 000 darbinieku, no kuriem ap 6.7 % ir stažieri duālās profesionālās izglītības ietvaros. Vācijā ABB ir divi mācību centri, no kuriem Berlīnē balstītais ABB vajadzībām apmāca tikai 5% no audzēkņiem, 95% no audzēkņiem sagatavojot nozares un sadarbības uzņēmumiem. ABB-ATC biznesu veido duālā profesionālā izglītība, tālākizglītība, inovācijas, ilgtspējas veicināšanas aktivitātes, kompetenču attīstība, karjeras atbalsts jauniešiem.

Vizītēs gūtās atziņas tiks izmantotas, lai īstenotu darba vidē balstītās izglītības pilotprojektus ķīmijas un farmācijas, kā arī metālapstrādes un mašīnbūves nozarēs, veiktu uzlabojumus jauniešu karjeras portālā prakse.lv, kā arī sociālo partneru (LDDK un LBAS) un nozaru ekspertu padomju darbā, veicinot darba vidē balstītas izglītības attīstību Latvijā.

Mācību vizītes notika LDDK projekta “Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros un finansētas no ES Erasmus+ programmas līdzekļiem.

Ziņojumi par dalību Austrijas un Vācijas mācību vizītēs pievienoti pielikumā.