Jaunumi

LDDK aktualizē piecu Nozaru ekspertu padomju sastāvu

15. Aprīlis, 2022


2022. gada  4. aprīlī norisinājās Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, kurā pēc LDDK ierosinājuma tika apstiprināti aktualizēti piecu LDDK koordinēto nozaru ekspertu padomju (NEP) personālsastāvi: Ķīmiskās rūpniecības un vides NEP, Drukas un mediju tehnoloģiju NEP, Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju NEP, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP un Tūrisma un skaistumkopšanas NEP. Tādējādi, kopš iepriekšējās NEP sastāvu aktualizācijas 2021. gadā 11 LDDK koordinētajiem NEP ir kopumā pievienojušās 35 jaunas organizācijas. Zemāk pievienota detalizēta informācija par būtiskākajām izmaiņām NEP sastāvos, kas tika aktualizēti 4. aprīlī.

               
Ķīmiskās rūpniecības un vides NEP iekšējas reorganizācijas rezultātā ir izveidoti 3 darbības sektori: 

               • Vides inženierzinātnēs un aizsardzībā ir izveidota Vides aizsardzības darba grupa, kurā iesaistījušies pieci eksperti no Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas, CLEANTECH LATVIA, Baltic Oil Management, RTU un LLU
               • Farmācijas darba grupa, kurā iesaistījušies trīs eksperti no Latvijas Farmaceitu biedrības
               • Ķīmijas un biotehnoloģijas sektors, kur pievienojies pārstāvis no Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju NEP ir pievienojušies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, PIKC "Jelgavas tehnikums”, Latvijas Universitātes un Ventspils augstskolas pārstāvji.

Drukas un mediju tehnoloģiju NEP pievienojušies pārstāvji AS "Printul” un Poligrāfijas grupa Mūkusala.

Tūrisma un skaistumkopšanas NEP pievienojušies PIKC "Ventspils tehnikums", PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums", VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" un PIKC "Rīgas Stila un modes tehnikums” pārstāvji.

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP papildinās SIA "Riverside Factory” un PIKC "Rīgas Stila un modes tehnikums” pārstāvji.

Izglītības iestāžu pārstāvji NEP piedalās kā patstāvīgie novērotāji, bez balstiesībām.

Regulāra nozaru ekspertu padomju sastāva aktualizācija nepieciešama, lai nodrošinātu NEP spēju darboties un pieņemt lēmumus, kā arī nodrošināt iespējami plašu NEP pārstāvniecību atbilstoši kompetencei.