Jaunumi

LDDK aicina Ministru prezidentu sakārtot kritisko situāciju veselības nozarē

11. Maijs, 2023

Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk LDDK) saistībā ar 11.maijā notiekošo protesta akciju “Par pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi”  uzsver, ka vairākkārt ir norādījusi Ministru prezidentam, visai valdībai kopumā, kā arī divpusējās sarunās ar Veselības ministriju, Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju uz kritisko situāciju veselības nozarē – nepietiekošo finansējumu, valsts finansētu veselības aprūpes pakalpojumu nepieejamību. Situācija veselības nozarē ietekmē Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un valsts  labklājību un sociāli ekonomisko attīstību.

LDDK pārstāv sociāli atbildīgus darba devējus, kuriem rūp savi darbinieki un viņu ģimenes, kas aktīvi iesaistās dialogā ar valdību un nozaru ministrijām par aktuāliem ekonomikas un sociāliem jautājumiem, tostarp veselības nozares jautājumiem, jo tas būtiski ietekmē darbinieku dzīves kvalitāti, tautsaimniecības attīstību un uzņēmēju konkurētspēju. Veselības aprūpes pakalpojumu savlaicīga nenodrošināšana ne tikai pasliktina Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un dzīvildzi, bet arī būtiski ierobežo darbaspēka pieejamību, palielina izmaksas uzņēmumiem un rada papildus slogu valsts sociālajam budžetam.

Latvijas iedzīvotāju dzīves ilgums ir par 5 gadiem mazāks nekā vidēji ES, bet  veselīgi nodzīvoto gadu skaits ir pat par 10 gadiem mazāks nekā vidēji ES un 20 gadiem Zviedrijā, savukārt intensīva (dārga) veselības aprūpe Latvijā ir nepieciešama jau no 50 gadu vecuma. Diemžēl Latvijā ir otrs augstākais novēršamo (ārstējamo) nāves gadījumu skaits ES (OECD, State of Health 2021). Tās ir 4000 nāves gadā, kuras varēja nebūt! LDDK prezidents Andris Bite uzsver, ka veselības aprūpes savlaicīga un kvalitatīva pieejamība ir  vitāli svarīga, jo iedzīvotāju dzīves kvalitāte tieši ietekmē tautsaimniecības attīstību un Latvijas uzņēmumu konkurētspēju. LDDK biedru apkopotā informācija liecina, ka  Latvijā iedzīvotāji slimo biežāk un ilgāk, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, kas rezultējas negūtos ieņēmumos un nodokļos, un tas savukārt rada papildu slogu arī valsts sociālajam budžetam. Latvijas darba devējiem ir lielākas izmaksas kā Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem, līdz ar to pazeminās uzņēmumu konkurētspēja. Situācija ar katru gadu pasliktinās.

Situācijā, kad nav iespējams savlaicīgi saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, par ko ilglaicīgi un vairākkārt norādījuši darba devēji, kad šodien protestā apvienojušās ārstu un pacientu organizācijas, kad Latvijas Ārstu biedrība brīdina par mediķu streiku rudenī, LDDK aicina Ministru prezidentu, valdību kopumā un Saeimu būt atbildīgiem un beidzot sākt risināt veselības aprūpes nozares problēmas pēc būtības, meklēt un atrast papildus nepieciešamo finansējumu veselības aprūpei šogad un ilgtermiņā. LDDK jau iepriekš  valdībai ir aicinājusi risināt situāciju un arī šobrīd ir gatava iesaistīt savus biedrus veselības aprūpes sistēmas efektivitātes risinājumu izstrādē.

Par LDDK: Šogad aprit 30 gadi kopš Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) dibināšanas (1993.g.) LDDK ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā - nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociāli - ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un pārstāv darba devēju intereses Saeimā un divpusējās sarunās ar nozaru ministrijām.   LDDK apvieno darba devēju un nozaru asociācijas, kā arī uzņēmumus ar 50 un vairāk darbiniekiem. LDDK biedri kopā nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī LDDK sadarbojas ar citu valstu darba devēju un uzņēmēju organizācijām un sociālā dialoga ietvaros sekmē Latvijas uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmumu konkurētspēju Eiropā un pasaulē.