Jaunumi

LDDK 15. jūnija konference par kvalitatīvām praksēm

19. Jūnijs, 2017

15. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika LDDK organizēta starptautiska konference par kvalitatīvām praksēm “Profesionālā izglītība un bizness: veiksmīga sadarbība kvalitatīvām praksēm un darbam”, kas notika Erasmus+ projekta “Kvalitatīvas prakses darba tirgum” ietvaros.

Konferenci apmeklēja vairāk kā 130 dalībnieku no uzņēmumiem, izglītības iestādēm un valsts iestādēm, kā arī viesi no Portugāles, Austrijas, Slovēnijas, Maķedonijas un Lietuvas.

Mācību prakses, kuras īsteno pie darba devējiem uzņēmumos, sniedz lielu ieguldījumu jauniešu karjerā un tālākajā attīstībā. Ja vēlamies jaunatni apmācīt un nostiprināt viņu prasmes, kas nākotnē var palīdzēt atrast īsto vietu darba tirgū, ir nepieciešams kopīgs darbs, un viens no tiem – kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību nodrošināšana uzņēmumos,” atklājot konferenci, teica LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs.

Konferencē tika prezentēti projekta rezultāti, tostarp ķīmijas un farmācijas, kā arī mašīnbūves un metālapstrādes nozaru pilotprojektu rezultāti, portāla prakse.lv uzlabojumi, pētījumu par praksēm rezultāti, izstrādātie informatīvie materiāli par praksēm (publicēti LDDK mājas lapā http://www.lddk.lv/pakalpojums/prakses) kā arī citi. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule informēja, kas paveikts un tuvākajā laikā ir sagaidāms profesionālās izglītības politikā. Eiropas sociālā partnera BusinessEurope pārstāve Alexandra Costa Artur iepazīstināja ar priekšnosacījumiem veiksmīgai darba devēju iesaistei prakšu vietu organizēšanā, bet ibw Austria – Research & Development direktors Thomas Mayr – par veiksmes faktoriem dualās profesionālās izglītības īstenošanā Austrijā. Tāpat arī konferences ietvaros tika apspriestas “receptes” veiksmīgai sadarbībai starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem kvalitatīvām mācībām darba vietā un labās prakses piemēri kvalitatīvu prakšu organizēšanā un veiksmīgas sadarbības starp profesionālās izglītības iestādēm un darba devējiem nodrošināšanā. Par labākajām profesionālo izglītības iestāžu un darba devēju sadarbības “receptēm” konferences dalībnieki atzina uzņēmēju un arī skolu pretimnākšanu, Nozaru ekspertu padomes (sadarbības platforma, kas nodrošina profesionālās izglītības iestāžu var sadarbību ar darba devējiem), kā arī modulārās profesionālās izglītības programmas.

Reģistrējoties konferencei, arī dalībniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli par to, kas, viņuprāt, ir kvalitatīvas prakses priekšnosacījumi un kas nodrošina veiksmīgu profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšanā. Attiecībā uz pirmo jautājumu, visaugstāk konferences dalībnieki vērtēja tieši praktikanta ieinteresētību un motivāciju, kā arī vienlīdz svarīgs faktors kvalitatīvu mācību prakšu īstenošanā ir likumdošanas prasību ievērošana, ietverot darba aizsardzības prasību, trīspusēju līgumu, apdrošināšanas un citus būtiskus nosacījumus. Runājot par veiksmīgu darba devēju un skolu sadarbību prakšu organizēšanā, respondenti visaugstāk vērtē kvalitatīvu izglītību profesionālās izglītības iestādēs un arī darba devēju ieinteresētību praksēs apmācīt savus iespējamos nākotnes darbiniekus.

Pielikumā pievienotas konferences prezentācijas

Konferences fotogrāfijas

Konference tika organizēta LDDK īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros.