Jaunumi

Latvijas Vēstnesī publicēta ģenerālvienošanās par minimālo algu būvniecībā

10. Maijs, 2019

Piektdien, 3.maijā, Latvijas Vēstnesī publicēta ģenerālvienošanās par minimālo algu būvniecībā, kas nozīmē, ka tā stāsies spēkā 2019.gada 3.novembrī. Šajā brīdī tā kļūs saistoša visiem darba devējiem, kas saimniecisko darbību veic būvniecības nozarē, un attieksies uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina minētie darba devēji un kuri atbilst būvniecības nozares ģenerālvienošanās noteiktajām pazīmēm. Ģenerālvienošanās spēkā stāšanās paredz, ka minimālā bruto alga būvniecībā būs 780 eiro, kā arī nosaka iespēju saņemt 5% piemaksu, ja nodarbinātais ir ieguvis profesijai atbilstošu izglītību, tādējādi garantējot 820 eiro minimālo algu.

Būvniecības nozares ģenerālvienošanos parakstījusi Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība un darba devēji – 313 būvuzņēmumi, kuru kopējais preču apgrozījums vai pakalpojumu apjoms nozarē 2016.gadā veidoja 727 560 276 eiro jeb 51,02% no kopējā būvniecības produkcijas apjoma 2016.gadā. Savukārt 2017.gadā koplīgumu parakstījušo darba devēju kopējais preču apgrozījums vai pakalpojumu apjoms nozarē veidoja 974 351 587 eiro jeb 56,13% no kopējā būvniecības produkcijas apjoma 2017.gadā.

Ģenerālvienošanos publicēšanai Latvijas Vēstnesī nodevusi ģenerālvienošanās pušu komiteja astoņu būvniecības darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvju sastāvā. Komiteja turpmāk arī izskatīs strīdus un nepieciešamības gadījumā grozīs ģenerālvienošanās tekstu. Tajā darbojas Latvijas Būvuzņēmēju partnerības, Latvijas Ceļu būvētāja, Latvijas Būvnieku asociācijas, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji. Ģenerālvienošanās sekretariāta funkciju pirmo gadu pildīs Latvijas Būvuzņēmēju partnerība. Visi paziņojumi par ģenerālvienošanos būs atrodami Latvijas Būvuzņēmēju partnerības un Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības tīmekļa vietnēs.

Ģenerālvienošanās par minimālo algu ir kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmīgākā reforma būvniecības nozarē, kuras mērķis ir stiprināt Latvijas būvuzņēmēju konkurētspēju, mazināt ēnu ekonomiku un nodrošināt būvniecībā nodarbināto tiesību aizsardzību. Tās īstenošanu virzījusi Latvijas Būvuzņēmēju partnerība sadarbībā ar arodbiedrībām un citām darba devēju organizācijām.

Avots: www.latvijasbuvnieki.lv