Jaunumi

Latvijas un Ukrainas sadarbība transporta, loģistikas un eksporta jomās

25. Marts, 2023

Latvijas - Ukrainas Lietišķās sadarbības padomes sēde

Trešdiena 22.martā Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Ukrainas Ražotāju un uzņēmēju savienība (Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs, ULIE) organizēja Latvijas - Ukrainas Lietišķās sadarbības padomes sēdi, kurā tika apspriesti transporta, loģistikas, ostu darbības jautājumi un turpmākās sadarbības iespējas.

Sēdē piedalījās  Latvijas-Ukrainas Lietišķās sadarbības padomes priekšsēdētājs un  LDDK Padomes locekli Ansis Zeltiņš,  LDDK prezidents Andris Bite, ULIE prezidents Anatolijs Kinahs,  Latvijas – Ukrainas Starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētāju vietnieki –Latvijas republikas Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs E.Valantis un Ukrainas ekonomikas ministra vietnieks T.Kačka, Latvijas  Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava, kā arī LDDK biedri – nozaru pārstāvji: Sonora Valdes priekšsēdētāji Jānis Mozga un Latvijas Stividorkompāniju asociācijas priekšsēdētājs Uldis Papāns.  

Sēdē tika apspriesta situācija, ka Krievijas uzsāktā kara Ukrainā rezultātā transporta un loģistikas nozares Ukrainā, Latvijā un Eiropā  saskaras ar sistēmiskām izmaiņām. Ukrainai jārisina izaicinājumi saistībā ar eksporta pārorientāciju no jūras ceļiem uz dzelzceļu un auto transporta pārvadājumiem. Kopš Krievija bloķē Ukrainas jūras ostas (šobrīd darbojas tikai "graudu koridors"), galvenie Ukrainas eksporta ceļi ir pa sauszemi pāri rietumu robežām. Tiek meklēti jauni tranzīta ceļi, lai apietu Krievijas un Baltkrievijas transporta koridorus. Ansis Zeltiņš akcentēja Latvijas ostu iespējas un uzsvēra, ka šobrīd transporta koridori ļoti mainās, tāpēc Ukrainai un Baltijas valstīm būtu jāizstrādā kopīga stratēģija šajā jautājumā.

Kā norādīja  Ukrainas Ražotāju un uzņēmēju savienības prezidents Anatolijs Kinahs, Latvijas - Ukrainas Lietišķās sadarbības padomes ieteikumi par jaunu loģistikas maršrutu izstrādi tiks prezentēti Latvijas – Ukrainas Starpvaldību komisijas plenārsēdē 23.martā.

 A.Kinahs uzsvēra: “Papildus transporta, loģistikas un infrastruktūras projektiem prioritārās jomas divpusējā sadarbībā ar Latviju ir digitālā transformācija, vides jautājumi, enerģētikas infrastruktūra, izglītība u.c. Aicinām Latvijas uzņēmējus investēt Ukrainā, esam gatavi prezentēt vairākus perspektīvus projektus lauksaimniecības sektorā, mašīnbūvē, IT u.c. nozarēs.”

LDDK prezidents Andris Bite uzsvēra, ka Latvijas sabiedrība un darba devēji ir snieguši un sniegs atbalstu Ukrainai, tās iedzīvotājiem, armijai un uzņēmumiem. Runājot par transporta nozari, liela loma varētu būt Latvijas transporta, loģistikas uzņēmumiem un ostām. Strādājot kopā, Latvijas un Ukrainas uzņēmumi varētu sekmīgāk konkurēt un strādāt starptautiskos tirgos. Kā uzsvēra A.Bite, ļoti svarīgi attīstīt sadarbību uzņēmumu līmenī. LDDK ir uzsākusi vebināru ciklu, kurā Ukrainas dažādu nozaru uzņēmumi iepazīstina ar savu darbību krīzes apstākļos un to, kādas varētu sadarbības iespējas ar kolēģiem un partneriem un Latvijā.

Latvijas - Ukrainas Starpvaldību komisijas sēde Rīgā

Ceturtdiena, 23.martā notika Latvijas- Ukrainas Starpvaldību komisijas (SVK) ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos 9. sēde.

SVK sēdes vadītāja no Latvijas puses bija Latvijas Republikas ekonomikas ministre Ilze Indriksone, un no Ukrainas puses – Ukrainas Ministru kabineta ministrs Olehs Nemčinovs (Oleh Nemchinov). LDDK sēdē pārstāvējaAnsis Zeltiņš, LDDK padomes loceklis un Latvijas – Ukrainas Lietišķās sadarbības padomes vadītājs, Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieks un Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, ES un projektu vadības jautājumos, starptautisko un ES lietu eksperte.

Sēdes laikā tika apspriesti jautājumi par Latvijas – Ukrainas sadarbību transporta, loģistikas, lauksaimniecības, mežsaimniecības, enerģētikas, digitālās transformācijas, IKT, vides un citās jomās, kā arī puses apsprieda potenciālo sadarbību Ukrainas atjaunošanā. Ukrainas puse pauda pateicību par Latvijas sniegto atbalstu.

LDDK Padomes loceklis Ansis Zeltiņš, atsaucoties uz Latvijas - Ukrainas Lietišķās sadarbības padomes sēdē apspriesto, akcentēja sadarbību transporta  un loģistikas jomā, kas Ukrainai ir ļoti svarīga eksportam. Latvijas ostu potenciālam var būt būtiska loma, taču pastāv izaicinājumi, kuri jārisina, piemēram,  pārvadājumiem pa dzelzceļu atšķiras sliežu platumi, tāpēc abas puses meklē tehniskus risinājumus, kurus varētu operatīvi ieviest. Pagaidām ir rasts risinājums nogādāt Latvijas ostās graudus no Ukrainas ar auto transportu. LDDK biedri – uzņēmumi atbalsta un turpinās atbalstīt Ukrainu, armiju un iedzīvotājus. Kā uzsvēra A.Zeltiņš:”Darīsim visu, lai Ukraina uzvarētu”. LDDK un partnerorganizācijas Ukrainā veido sadarbību arī uzņēmumu līmenī.

Vebinārs “Darbs uzņēmumā krīzes situācijā – OKKO pieredze”

Piektdien, 24.martā  Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Ukrainas Darba devēju federāciju (Federation of Employers of Ukraine, FEU) organizēja otro pieredzes apmaiņas vebināru ar Ukrainas darba devējiem par uzņēmuma darbu krīzē, ko pašreiz kara situācijā piedzīvo Ukrainas uzņēmumi.

Vebinārā ar pieredzi dalījās Ukrainas degvielas staciju tīkla "OKKO" personāldirektore Jevgeņija Kuzminska un loģistikas nodaļas vadītājs Denijs Gromovs. Otrajā vebinārā piedalījās 77 dalībnieki no Latvijas – gan LDDK biedri, gan arī citu organizāciju pārstāvji, kas apliecina Latvijas uzņēmēju un sabiedrības solidaritāti ar kolēģiem Ukrainā.