Jaunumi

Labās prakses mācību ekskursija AS “Sadales tīkls”

6. Marts, 2023

Notikusi labās prakses mācību ekskursija AS "Sadales tīkls" objektā Ķekavas novadā, kuras ietvaros speciālisti gan teorētiski stāstīja, gan praktiski demonstrēja drošu spriegumaktīvu darbu veikšanu vienā no AS "Sadales tīkls"apakšstacijām.

AS "Sadales tīklu" raksturo kvalitatīva un droša elektroapgāde, efektīva elektrotīkla pārvaldība, augsts drošības līmenis, inovatīvi inženiertehnoloģiskie risinājumi un digitālās tehnoloģijas, uzticama un profesionāla sadarbība ar klientiem un partneriem.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.

Informējam, ka pieejamas arī konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, kuras ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros bez maksas nodrošina LDDK eksperti:

Laima Beroza, Darba aizsardzības eksperte

Jānis Pumpiņš, Darba tiesību eksperts

FacebookTweet