Jaunumi

Labās prakses mācību ekskursija AS “Rīgas Siltums”

24. Marts, 2023

Notikusi labās prakses mācību ekskursija AS "Rīgas Siltums" siltumcentrālē Imanta, kas ir stratēģisks objekts, kurā dalībniekiem bija unikāla iespēja redzēt koģenerācijas staciju, biokurināmā šķeldas katlu māju, vadības pulti un uzdot interesējošus jautājumus.

AS "Rīgas Siltums" ir parakstījusi Misija Nulle hartu, ievērojot uzņēmējdarbības principus, kuru centrā ir cilvēks, tā veselība un drošība, paredzot, ka vienīgais pieņemamais negadījumu skaits darba vietā ir nulle.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.

Informējam, ka pieejamas arī konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, kuras ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros bez maksas nodrošina LDDK eksperti:

Laima Beroza, Darba aizsardzības eksperte

Jānis Pumpiņš, Darba tiesību eksperts