Jaunumi

Izstrādātas drošas darba vides vadlīnijas biroja darbam

2. Jūnijs, 2021

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Valsts darba inspekciju, Veselības ministriju, Veselības inspekciju, SPKC, Valsts policiju un Ekonomikas ministriju izstrādājusi drošas darba vides vadlīnijas biroja darbam.

Drošas darba vides vadlīnijas biroja darbam ir sagatavots kā ieteicamais materiāls uzņēmuma vadītājiem, biroja darbības uzsākšanai un turpināšanai, kas saistīti ar darba organizēšanu pandēmijas Covid-19 apstākļos.

Vadlīnijās ietvertas prasības un ieteikumi darba devējiem, kādi prioritārie pasākumi jāīsteno, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus, kā, piemēram, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pamatprasības, risku novērtēšana darba vidē, darbinieku informēšana, veselības stāvokļa uzraudzības pasākumi, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu plāna izstrāde, atbildīgo personu noteikšana, kā arī prasības klientiem u.c.

Tāpat, lai darba devējs varētu novērtēt uzņēmuma gatavību drošas darbības atsākšanai, saprotot, kādi drošības pasākumi jau ir ieviesti un kādi vēl trūkst, vadlīnijās ir iekļauta arī uzņēmuma pašpārbaudes anketa darba aizsardzībā.

Izstrādātās drošas darba vides vadlīnijas citās jomās pieejamas šeit: www.lddk.lv/drosas-darbibas-vadlinijas

Vadlīnijas izstrādātas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.

Drošas darba vides vadlīnijas

Drošas darba vides vadlīnijas birojiem