Jaunumi

Informācija par kolektīvo pieteikšanos vakcinācijai pret Covid-19

29. Aprīlis, 2021

Papildu tam, ka personas individuāli var pieteikties vakcinācijai pret Covid-19 vietnē manavakcina.lv vai zvanot pa tālruni 8989, uzņēmumi un iestādes var pieteikt savu darbinieku vakcināciju kā vienotu kolektīvu*. 

Uzņēmumi un iestādes var izvēlēties vienu no kolektīvu vakcinācijas veidiem: 

  1. Veikt kolektīva vakcināciju kādā no tuvākajiem vakcinācijas iestādes kabinetiem, rezervējot dienu un laiku kolektīva vakcinācijai (saraksts pieejams šeit); 
  2. Izvēlētā uzņēmuma  vai iestādes adresē, ja personu skaits ir lielāks par 25, izvēloties kādu no izbraukuma pakalpojumu sniedzējiem konkrētā administratīvā teritorijā (saraksts pieejams šeit). 

Uzņēmumi un iestādes savus darbiniekus, kuri ir izteikuši vēlmi vakcinēties, vakcinācijai piesaka, aizpildot veidlapu.

Pieteikšanās veidlapa vakcinācijai

Aizpildītā veidlapa ar paroli aizsargātā MS Excel formātā parakstāma ar drošu elektronisko parakstu un elektroniski nosūtāma vakcinācijas kabinetam, kas veic kolektīva vakcināciju, kā arī saglabājama uzņēmumā vai iestādē uzrādīšanai pēc nepieciešamības vai pieprasījuma. 

Informācija, kā aizpildīto veidlapu aizsargāt ar paroli, pieejama pamācībā: 

Kā aizsargāt MS Excel failu ar paroli 

Par paroli, ar kuru atverams dokuments, nepieciešams informēt vakcinācijas veicēju. 

Uzņēmumam vai iestādei, aizpildot vakcinējamo personu pieteikumu, jānorāda vēlamo vakcinācijas pakalpojuma saņemšanas vietu - vakcinācijas iestādi vai izbraukuma vakcinācijas pakalpojuma sniedzēju.

Veidojot vakcinējamo personu sarakstu, tajā iekļaujamas tikai tās personas, kuras: 

  1. pieteikušās vakcinācijai pret Covid-19 brīvprātīgi; 
  2. devušas piekrišanu savu personas datu apstrādei šīs vakcinācijas, kā arī vakcinācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai (šo piekrišanu vēlams noformēt rakstveidā un saglabāt). 

Ja uzņēmumam vai iestādei ir filiāles, kas atrodas dažādās adresēs, tad katrai filiālei veido atsevišķu pieteikumu. 

______________________________ 

*  Lai nodrošinātu  Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  62.21 punkta izpildi.