Jaunumi

Iespēja uzņēmējiem piesaistīt ES finansējumu grāmatvežu apmācībām

21. Augusts, 2014

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotajā projekta “Partnerība un biznesa konkurētspēja” ietvaros uzņēmējiem un to grāmatvežiem ir iespēja piesaistīt ES finansējumu mācību apmaksai 60-80% apmērā. Finansējuma apmērs ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma. Projektā, ko LDDK īsteno kopa ar Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūru (LIAA), nozaru asociācijām un uzņēmumiem, grāmatvežiem ir iespēja profesionāli pilnveidoties vienā no trijām izglītības programmām:

apmacības

*Lai piedalītos apmācībās projekta ietvaros un saņemtu atbalsta finansējumu, ir jākļūst par projekta partneri un šo statusu apstiprina LIAA. Galvenie kritēriji, lai garantēju projekta apstiprināšu no LIAA puses ir šādi:
1) pārstāv atbalstāmo nozari**;
2) nav grūtībās nonācis*** komersants;
3) nav nodokļu parādu.

Pirms apmācību uzsākšanas LDDK ir jāiesniedz pamatdati par uzņēmumu un piekrišanas vēstule.

** Neatbalstāmās nozares: Ieroču, tabakas ražošana un tirdzniecība; Azartspēles un derības; Operācijas ar nekustamo īpašumu; Tirdzniecība; Apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi;Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana.
***Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas – ceturtdaļu no pamatkapitāla. Šo nosacījumu nepiemēro sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem, kas ir reģistrēti pirms mazāk nekā trijiem gadiem kopš projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

Pēc dokumentu iesniegšanas projekta partnera statusa iegūšanai, komersanti, kā arī pašnodarbinātas personas noslēdz partnera līgumu ar LDDK, apmaksā 100% mācību maksu par sava speciālista mācībām. Pēc mācību beigām, nokārtojot visas atskaites, 60 – 80% no mācību maksas tiek atmaksātas darba devējam vai pašnodarbinātai personai. 5% (LDDK biedriem) un līdz 10% (tiem uzņēmumiem, kuri nav LDDK biedri) no summas, kuru darba devējs saņem no ES finansējuma uz līguma pamata tiek samaksāta LDDK projekta administrēšanas izmaksu segšanai.

Ņemot vērā ierobežotu vietu skaitu, lūgums operatīvi paziņot par Jūsu izvēli, sūtot apmācību kursu, uzņēmuma nosaukumu un kontaktus saziņai uz e-pastu: [email protected]

Plašāku informāciju par projekta nosacījumiem  var saņemt pie LDDK mācību projekta vadītājas Jolantas Vjakses, rakstot uz [email protected] vai zvanot tālr.nr. 67225162.