Jaunumi

ES sociālo partneru darba programma 2019-2021

7. Februāris, 2019

6. februārī Briselē, Eiropas Sociālo partneru apvienotajā konferencē “Sociālā dialoga veicināšana un pastiprināšana” tika parakstīta jauna Eiropas sociālo partneru darba programma 2019. – 2021. gadam.

Mērķis:

  • Darba tirgus un sociālās drošības sistēmas ietekme uz konkurētspēju un produktivitāti, lai novērstu darbaspēka trūkumu
  • Darba devēju un arodbiedrību organizāciju kapacitātes stiprināšana sociālo partneru uzdevumu izpildei
  • Sociālo partneru nolīguma sagatavošana par digitalizācijas ietekmi uz darba tirgu

Darba programmas 2019. –2021. gadam prioritātes:

  • Digitalizācija
  • Darba tirgus un sociālās drošības sistēmas uzlabošana
  • Prasmes
  • Psiho-sociālo vides risku novēršana
  • Kapacitātes veicināšana stiprākam sociālajam dialogam
  • Aprites ekonomika

Sociālais dialogs visos līmeņos ir īpaši svarīgs taisnīgiem, atbildīgiem un efektīviem darba tirgiem. Savukārt sociālajiem partneriem ir nozīmīga loma ekonomikas procesu pārveidē un sabalansētu risinājumu izstrādē, kas veicina ekonomisko un sociālo progresu.

Lejupielādes

Programma