Jaunumi

ES mērķi 2020.gadam profesionālās izglītības jomā saskan ar Latvijas darba devēju izstrādātajām rekomendācijām

25. Jūnijs, 2015

Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē tuvojoties noslēgumam, šonedēļ Rīgā notika augsta līmeņa tikšanās, kas veltīta profesionālās izglītības jautājumiem. Tās noslēgumā pieņemti Rīgas secinājumi par jauniem vidēja termiņa mērķiem profesionālās izglītības jomā 2015.-2020.gadam, kas noteiks turpmāko profesionālās izglītības attīstības virzienu visā Eiropā. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone ir gandarīta, ka dokuments lielā mērā saskan ar LDDK maijā rīkotajā prezidentūras konferencē „Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi” apstiprinātajām darba devēju rekomendācijām.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Latvijā ir pieejama laba izglītība, arī dažādu profesiju apguvē. Lielākais tās trūkums vēl pirms dažiem gadiem bija vāja sasaiste ar darba tirgu. Tomēr pēdējos gados, aktīvi strādājot gan ar Izglītības un zinātnes ministriju, gan arodbiedrībām, gan uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm, esam panākuši, ka darba devēju iesaiste izglītības procesos pieaug un arvien plašāk tiek pielietots darba vidē balstītu mācību princips. Esam panākuši, ka šī sadarbība nostiprināta arī Profesionālās izglītības likumā, kura grozījumi tika pieņemti maijā.

Protams, ne visās ES valstīs šāda pieeja ir jaunums – mēs esam daudz mācījušies, piemēram, no Vācijas un Austrijas pieejas, kur profesionālajai izglītībai atvēlēta būtiska loma jauniešu integrācijā darba tirgū un tautsaimniecībā kopumā. Tomēr daudzas citas valstis šai jomā pilnveidojas tāpat kā Latvija, un man ir patiess gandarījums, ka ES mērogā tiek ņemti vērā mūsu ieteikumi tālākai profesionālās izglītības attīstībai.

Šāda pieeja atmaksājas, par ko pārliecinājāmies arī pagājušajā nedēļā, iepazīstoties ar jaunākā darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOPa rezultātiem. Tajā pirmoreiz darba devēji gana aktīvi ieteikuši dažādas profesionālās izglītības iestādes un to programmas, tādējādi novērtējot izglītību, ko tajās var iegūt.”