Jaunumi

Drošība – galvenā darba devēju prioritāte jaunajam EP mandāta periodam

6. Jūnijs, 2024

Lai nodrošinātu iedzīvotāju un LDDK biedru aktivitiāti Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās, esam aizvadījuši sešas tikšanās ar politisko partiju pārstāvjiem, iezīmējot LDDK prioritātes EP mandāta 2024. – 2029. periodam:

  • drošība - stiprināt Latvijas pozīcijas Eiropas Savienībā un NATO, nodrošināt stingru atbalstu Ukrainai un pārskatāmu migrācijas politiku;
  • uzņēmēju konkurētspēja - īstenot praksē regulatīvā sloga mazināšanas politiku, veidot LDDK pārstāvniecību Eiropas Savienības līmenī, nodrošināt pārdomātu minimālā atalgojuma direktīvas ieviešanu;
  • cilvēkresursu pieejamība - novērst darbaspēka un prasmju trūkumu, īstenot aktīvu Latvijas dalību dažādās Eiropas Savienības un pasaules līmeņa iniciatīvās un projektos;
  • zaļais kurss un digitalizācija - izstrādāto regulējumu un to mērķu saprātīga ieviešana praksē;
  • sociālā dialoga stiprināšana - rīcības plāna izstrāde par koplīguma īpatsvara palielināšanu, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, Eiropas Savienības sociālā dialoga prakses pārņemšana nacionālā līmenī, iesaiste Eiropas Sociālā dialoga pakta izstrādē.

LDDK ir secinājusi, ka galvenā prioritāte šim mandāta periodam ir viena - Latvijas un Eiropas Savienības drošība, no kuras pakārtoti ir iespējams īstenot pārējās nosauktās prioritātes. LDDK no savas puses apņemas aktīvi strādāt kopā ar Eiropas Parlamenta deputātiem un nodrošināt, ka darba devēju balss tiek sadzirdēta un ņemta vērā Eiropas Savienības normatīvo aktu regulējuma izstrādē un iniciatīvu veidošanā.