Jaunumi

Izstrādātas drošas darbības vadlīnijas nozarēm

14. Maijs, 2021

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, Valsts darba inspekciju, Veselības ministriju, Veselības inspekciju, SPKC, Valsts policiju un Ekonomikas ministriju izstrādājusi drošas darbības vadlīnijas muzejiem, tirdzniecības un ēdināšanas nozarēm. 

Vadlīnijas tapušas, lai nozares, ievērojot nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, varētu atsākt pilnvērtīgu darbību, vienlaikus samazinot Covid-19 infekcijas izplatības riskus darba vidē.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Domājot par kompleksiem ilgtermiņa risinājumiem netraucētas valsts ekonomikas attīstībai un sabiedrības veselībai, ar nozaru un valsts institūciju pārstāvjiem esam uzsākuši jaunu posmu pielāgošanās stratēģijā. Uzskatām, ka visefektīvākos risinājumus cīņā ar pandēmiju varam atrast, ļaujot tieši uzņēmējiem strādāt jaunajos apstākļiem, lai mācītos un izprastu, kādi drošības pasākumi strādā vislabāk.”

Vadlīnijās ietvertas prasības un ieteikumi darba devējiem, kādi prioritārie pasākumi jāīsteno, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus, kā, piemēram, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pamatprasības, risku novērtēšana darba vidē, darbinieku informēšana un plūsmas organizācija, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu plāna izstrāde, atbildīgo personu noteikšana, kā arī prasības muzeju, ēdināšanas un tirdzniecības vietu klientiem u.c.

Tāpat, lai darba devējs varētu novērtēt uzņēmuma gatavību drošas darbības atsākšanai, saprot, kādi drošības pasākumi jau ir ieviesti un kādi vēl trūkst, vadlīnijās ir iekļauta arī uzņēmuma pašpārbaudes anketa darba aizsardzībā.

Nozaru pārstāvji ir pārliecināti, ka, izstrādātās rekomendācijas palīdzēs nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus un garantēt klientu drošību.

Vadlīnijas izstrādātas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.