Jaunumi

Darba devēji dodas pieredzes apmaiņā uz SIA FloraBalt

14. Septembris, 2023

2023. gada 13. septembrī notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija par darba aizsardzības prasību ievērošanu “FloraBalt SIA” SIA Valles pagastā, Bauskas novadā.

Pateicamies par iespēju iepazīties ar kūdras ražošanas specifiku, profesionālo digitālo risinājumu demonstrējumiem un viesmīlību uzņēmuma valdes priekšsēdētājam Gunāram Cankalim un darba aizsardzības speciālistei Lindai Ratniecei.

Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.