Jaunumi

Darba devēji dodas pieredzes apmaiņā uz Latvijas Dzelzceļu

23. Oktobris, 2023

2023. gada 12. oktobrī notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija par darba aizsardzības prasību ievērošanu Latvijas Dzelzceļš VAS stacijā Šķirotava.

VAS Latvijas dzelzceļš organizēja kompleksās mācības civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības ar apdraudējuma imitāciju, personāla un tehnikas iesaistīšanu.

Mācību mērķi:

Pārbaudīt Civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dalībnieku gatavību koordinētai rīcībai un nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā uz VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskā dzelzceļa infrastruktūras, lai novērstu iespējamos draudus darbiniekiem un riska zonā esošajiem iedzīvotājiem, kā arī kaitējumu videi un īpašumiem.

Mācību uzdevumi:

Lokalizēt bīstamās kravas noplūdi no cisternas un likvidēt tās izraisītās sekas, ievērojot normatīvo dokumentu prasības. Pārbaudīt Šķirotavas un Mangaļu dzelzceļa stacijas personāla, Šķirotavas un Mangaļu stacijas avārijas grupas, Rīgas ugunsdrošības un glābšanas vienības, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu mācībās iesaistīto struktūrvienību savstarpējo sadarbību avārijas situāciju izraisījušu notikumu seku likvidēšanā.

Mācības piedalījās:

VAS „Latvijas dzelzceļš” Šķirotavas un Mangaļu stacijas avārijas grupas ar aprīkojumu;

Šķirotavas un Mangaļu stacijas personāls;

Rīgas ugunsdrošības un glābšanas vienība ar ugunsdzēsības un palīdzības vilcienu, automašīnas; mācību cisterna;

SIA „LDz CARGO” Kravas termināla personāls;

SIA „LDz Apsardze” apsardzes darbinieki;

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes komandējošais un dežurējošais personāls, speciālā autotehnika;

Vides dienesta pārstāvji;

Valsts un pašvaldības policijas pārstāvji;

Zemessardzes 1.Rīgas brigādes Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem (AMII) rota;

Rīgas pašvaldības Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvalde.

LDDK novērotāju grupā bija pārstāvji no dažādiem uzņēmumiem, kuriem bija saistoša šāda pieredze, pateicamies par  iespēju novērot praktisko apmācību procesu VAS Latvijas Dzelzceļš  Civilās aizsardzības un ugunsdrošības nodaļas vadītājam Nikolajam Koptelovam,  Darba aizsardzības nodaļas darba aizsardzības speciālistei Ingai Berjozkinai un tehniskajam inspektoram Vladislavam Korņilovam.

Mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu.