Jaunumi

Aizsāk diskusiju par Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora NEP izveidi

3. Marts, 2021


Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē, kas norisinājās 2021.gada 10.februārī, tās dalībnieki aktualizēja  jautājumu par Kultūras ministrijas iekļaušanu tās sastāvā, kā arī Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora nozaru ekspertu padomes (NEP) izveidi.


Kultūras ministrijas (KM) valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš pauda, ka mākslas un kultūras nozares profesionālā izglītībā pašlaik nav izveidota NEP un atzina, ka Kultūras ministrijai un kultūrizglītības sektoram būtu jāiekļaujas PINTSA sastāvā.

"NEP izveides jautājums kultūras nozares un radošo industriju izglītības jomā saistīts ar valsts budžeta finansētām vietām un valsts pasūtījuma sasaisti ar darba tirgus pieprasījumu, pašlaik šo funkciju pildot Kultūrizglītības padomei, kas nodrošina sadarbību ar citām nozaru profesionālajām organizācijām un darba devējiem. Tādēļ racionāli būtu izmantot jau esošo mehānismu un papildināt Profesionālās izglītības likuma 12.pantu, nosakot, ka kultūras nozares un radošo industriju jomā NEP ir Kultūras ministrijas izveidotā padome, kuras darbību koordinē Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC)”, rosināja U.Zariņš.

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos - Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs Andis Groza norādīja, ka nepieciešama plašāka darba tirgus pārstāvju iesaiste padomē. Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora nozares kvalifikāciju struktūrā, kur iekļautas atsevišķas nozares jomas un pašlaik aktualizētas un ieviestas arī atsevišķas profesionālās izglītības programmas, tā būtu jāpapildina ar mākslas, lietišķās mākslas, dejas, teātra, kultūras pasākumu mākslas jomām. 

PINTSA sēdes dalībnieki nolēma pieņemt zināšanai informāciju par iespējamo Kultūras ministrijas iekļaušanu tās sastāvā, Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora NEP izveidi, Kultūrizglītības padomes funkcijām, KM izglītības iestāžu profesionālās izglītības programmu saskaņošanas procesu, kā arī gatavot pozīciju izmaiņām apakšpadomes sastāvā un jautājuma iespējamai virzīšanai Nacionālajā Trīspusējās sadarbības padomē (NTSP).