Jaunumi

Darba devēji aicina noteikt sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības tiesības atklātā lēmumu pieņemšanas procesā Latvijā

26. Augusts, 2021

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) nosūtījusi vēstuli Valsts kancelejai, izsakot bažas par tiesību aktu projektu “Ministru kabineta kārtības rullis”, kas stāsies spēkā līdz ar Vienotā tiesību aktu portāla (TAP) ieviešanu, un ietekmi uz publiskās politikas procesa atklātību un kvalitāti Latvijā.

Darba devēji kopumā atbalsta TAP darbības uzsākšanu, kas modernizēs dokumentu izstrādes, saskaņošanas un pieņemšanas procesus. Tomēr vienlaikus LDDK norāda uz būtiskām nepilnībām Ministru kabineta kārtības ruļļa projektā, kas var būtiski apgrūtināt kvalitatīvu konsultāciju procesu ar sociālo partneru organizācijām un pilsonisko sabiedrību rīcībpolitikas un tiesību aktu izstrādes un ieviešanas procesā.

LDDK aicina veikt labojumus Ministru kabineta kārtības ruļļa projektā, lai nodrošinātu sociālo partneru organizāciju –  LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) –, un citu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju – iespējas piedalīties valdības sēdēs par jautājumiem, kas skar būtiskas sabiedrības intereses un ir nepieciešama augstas kvalitātes publiskās politikas procesam Latvijā.

Lai novērstu sociālo partneru organizāciju un citu organizētās pilsoniskās sabiedrības pārstāvju lomas mazināšanu publiskās politikas procesā un valstiski nozīmīgu mērķu sasniegšanā, LDDK aicina Valsts kanceleju atkārtoti sasaukt starpinstitūciju sanāksmi par Ministru kabineta kārtības ruļļa projektu. Kopīgi būtu jārod atbildes, kā turpmāk nodrošināt sociālo partneru organizāciju līdzdalību un iespēju regulāri sekot līdzi saskaņošanai nodoto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu sarakstam un sniegt savus priekšlikumus.

LDDK atgādina, ka Eiropas Komisijas politikas plānošanas dokumentos vienmēr ir uzsvērta sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju loma un praktiskā pieredze, lai politikas veidotājiem palīdzētu noteikt, kuri tiesību akti vairs nav piemēroti mērķim, uzliek nevajadzīgu slogu, vai arī kuros nepieciešami kvalitatīvi labojumi stratēģisko mērķu sasniegšanai un ir vienkāršojami.

LDDK aicina Ministru Kabineta Kārtības rullī nepārprotami noteikt sociālo partneru organizāciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju tiesības piedalīties valdības sēdēs un paust viedokli par tiesību aktu projektiem un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem augstas kvalitātes publiskās politikas procesa veidošanai Latvijā.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993. gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv darba devējus, kuru kopējais apgrozījums ir ~40 miljardi eiro. LDDK biedri darbojas tādās nozarēs kā apstrādes rūpniecība, finanses, izglītība, transports un loģistika, veselība, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tirdzniecība, būvniecība, tūrisms un viesmīlība, ķīmija, farmācija, enerģētika, ražošana u.c. LDDK ir Eiropas Biznesa konfederācijas BusinessEurope biedrs, pārstāvot Latvijas uzņēmumu intereses arī ES sociālā dialoga ietvaros.