Ekspertu atzinumi

Sanita Armagana par vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu: viens eksāmens, viens standarts visiem

Sanita Armagana, Tieslietu ministrijas (TM) Valststiesību departamenta direktore, Nozaru ekspertu padomju konferencē 30.jūnijā dalījās ar TM pieredzi un secinājumiem no valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanas.

Prezentāciju var noskatīties NEP konferences ierakstā šajā saitē, taču šajā rakstā piedāvājam īsu kopsavilkumu.

Īsumā par eksāmenu:

  • Vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens tika ieviests, ņemot vērā ievērojamo absolventu skaitu ar juridisko izglītību, taču pilnīgi dažādās speciālistu kvalifikācijas un zināšanu līmeņus. Tāpat arī ESF projekta ietvaros juridiskās studiju programmas Latvijā tika atzītas par neatbilstošām ES prasībām.
  • Eksāmens ir maģistra studiju sastāvdaļa, tas noris visiem studentiem vienlaikus elektroniskā vidē tiešsaistē. Eksāmens sadalīts 5 dienās, katrā kārtojot vienu tiesību apakšnozari. Katrā apakšnozarē jāatbild uz 3 teorijas jautājumiem un jāatrisina viens uzdevums (kāzus), kas parāda, vai students spēs iegūtās zināšanas pielietot dzīvē. Eksāmens tiek nokārtots, ja sekmīgi atbildēts uz visiem jautājumiem un atrisināti visi uzdevumi. Eksaminācijas komisija sastāv no 45 locekļiem (akadēmiskie mācībspēki un nozares profesionāļi, t.sk., no ES institūcijām).
  • Ja students tiek pieķerts krāpjoties eksāmena laikā, eksāmens ir automātiski nenokārtots.
  • Līdz šim ir organizēti 3 eksāmeni. Eksāmenu ar pirmo reizi nokārto ~ 37 % studentu, atkārtoti kārtojot - 48 % studentu (no nenokārtojušajiem). Tādējādi jurista profesionālo kvalifikāciju ik gadu iegūst ap 30 absolventu (līdzšinējo 200 vietā).

TM secinājumi

  • Augstskolām jānodrošina līdzvērtīgs zināšanu, prasmju un kompetenču standarts, lai studējošie iegūtu kvalifikāciju.
  • Eksāmena rezultāti ļauj augstskolām pilnveidot tās jomas, kurās studējošo zināšanas un prasmes ir nepietiekamas. Jau ir vērojami uzlabojumi dažādu augstskolu studiju programmās.
  • Darba devēji iegūs kvalificētus speciālistus, vairs nevērtējot, kādu augstskolu jurists ir pabeidzis.
  • Īstermiņā varētu veidoties speciālistu trūkums, jo darba tirgū ienāk mazāks juristu skaits.