Ekspertu atzinumi

Par iesaisti Ukrainas atjaunošanā

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), atsaucoties uz sadarbības partnera Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs (ULIE) uzaicinājumu, šā gada 30.jūnijā piedalījās ULIE vadītās Ukrainas krīzes novēšanas štāba (angļu val. Anti-Crisis Headquarters) ekonomiskās noturības karastāvokļa apstākļos kārtējā valdes tiešsaistes sanāksmē.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Ukrainas Augstākās Radas, Ukrainas prezidenta biroja, valdības, vietējām administrācijām, Ukrainas Nacionālā Zinātņu akadēmijas, Ukrainas uzņēmēju un darba devēju organizāciju, arodbiedrību pārstāvji un citi eksperti, kā arī partneri no Polijas, Lietuvas, Latvijas un Somijas.

Sanāksmē apspriestais:

 1. Ukrainas ekonomikas atveseļošanas plāna sagatavošana un īstenošana, ņemot vērā 08.06.2023 apstiprināto ieteikumu un priekšlikumu īstenošanu atbilstoši Augstākās Radas Ekonomikas attīstības komitejas ziņojumam;
 2. Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Ekonomikas un prognožu institūta zinātniskais ziņojums "Ukrainas pēckara ekonomikas atveseļošana un rekonstrukcija";
 3. šobrīd aktuālais Ukrainai nepieciešamais atbalsts: būvmateriāli;ugunsgrēku trauksmju sistēma;sertifikācija un standartizācija atbilstoši ES standartiem;rehabilitācijas centru militārpersonām izbūve/ rekonstrukcija;
 4. Īpaša uzmanība tiks pievērsta starptautisko partneru dalībai Ukrainas rekonstrukcijas projektos, stiprinot publiskās un privātās partnerības mehānismus to efektīvai īstenošanai, un starptautiskā finansējuma piesaistes veidiem gan uz humānās palīdzības, gan investīciju pamatiem pamatiem;
 5. Kā labās pieredzes piemērs tika īpaši izcelta Lietuvas sadarbība ar Ukrainu un praktiskā iesaiste atjaunošanas projektu īstenošanā. Lietuvas sadarbības mehānisms ar Ukrainu atjaunošanas darbos:
  • veidots publiskās – privātā partnerības formā attīstības sadarbības politikas un finansējuma ietvaros ar savstarpēju Lietuvas partneru –  Lietuvas Centrālās projektu vadības aģentūras (CPVA/ CPMA) un Lietuvas ražotāju konfederācijas (LPK), un  Ukrainas partneru  - Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs (ULIE) – iesaisti;projekti ir dažādās jomās (izglītība, enerģētika, rehabitācijas pakalpojumi uz vietas Ukrainā) un dažādos Ukrainas reģionos. Tie infrastruktūras projekti, ēku/ telpu funkcionālais aprīkojums, bumbu patversmes, renovācijas u.c.. Daži no projektiem jau tiks pabeigti līdz š.g. 1.septembrim;Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs (ULIE) loma – vietējais kontaktpunkts un partneris Ukrainā, palīdz ar būvniecības un iepirkumu procesu vadību, specifikāciju izstrādi/ definēšanu, efektīvu ieviešanu vietējā līmenī un problēmjautājumu risināšanu
  • projekti ir dažādās jomās (izglītība, enerģētika, rehabitācijas pakalpojumi uz vietas Ukrainā) un dažādos Ukrainas reģionos. Tie infrastruktūras projekti, ēku/ telpu funkcionālais aprīkojums, bumbu patversmes, renovācijas u.c.. Daži no projektiem jau tiks pabeigti līdz š.g. 1.septembrim;
  • Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs (ULIE) loma – vietējais kontaktpunkts un partneris Ukrainā, palīdz ar būvniecības un iepirkumu procesu vadību, specifikāciju izstrādi/ definēšanu, efektīvu ieviešanu vietējā līmenī un problēmjautājumu risināšanu;
  • Lietuvas ražotāju konfederācijā (LPK) ir Biznesa sadarbības padome ar Ukrainu, kas praktiski organizē Lietuvas uzņēmēju sadarbību ar Ukrainu.

Intereses gadījumā iesaistīties Ukrainas atjaunošanas darbos LDDK biedri aicināti sazināties ar Inesi Stepiņu, LDDK ģenerāldirektora vietnieci starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu vadības jautājumos (e-pasts: [email protected], tālrunis) 29296467.