Ekspertu atzinumi

Līga Meņģelsone: Dialogs nav privilēģija, bet demokrātijas nepieciešamība

Ja mums kas sāp, meklējam speciālista palīdzību. Ja esam apmaldījušies svešā vietā, ceļa karti taujājam tiem, kuri mums var pateikt labāko maršrutu, bet, ja nezinām, kā izbraukt trasē virāžu, vislabāk palīdzēs tie, kuri trasi braukuši simtiem reižu. Konsultācijas, iesaiste un līdzatbildība ir ne vien demokrātijas nepieciešamība, bet būtiski nosacījumi, lai sasniegtu ilgtermiņā konkurētspējīgus rezultātus. Savukārt valstiski svarīgiem lēmumiem jābūt izsvērtiem, ar sabiedrības interesēm salāgotiem un stratēģiski pārdomātiem. Ilgtspējīga attīstība nav iespējama bez atbildīgas sabiedrības līdzdalības, savukārt sabiedrības iesaistei nepieciešams sekmīgs dialogs.

Tuvojoties 14. Saeimas vēlēšanām, Latvijas Darba devēju konfederācija  (LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), apkopojot biedru – Latvijas lielāko darba devēju un uzņēmēju ieteikumus – izstrādājušas rekomendācijas politiskajām partijām par septiņām tautsaimniecībām būtiskām jomām ar 26 uzdevumiem, tajā skaitā, par IESAISTI.

Latvijas Darba devēju konfederācija ir valdības sociālais partneris kopš 1993. gada. Mūsu biedri nodarbina 45% Latvijas darba ņēmēju, kas sniedz plašu pārstāvniecību ikdienas konsultācijās ar valdību, Saeimu un citiem partneriem. Šajos gados piedzīvota dažāda pieredze – bijusi gan absolūta vienprātība, gan viedokļu atšķirības, meklējot labākos risinājumus sociālekonomiski attīstītai kopienai.   Kā valdības sociālais partneris esam spējuši saglabāt konstruktīvu sadarbības modeli, ne tikai strādājot pie valstiski nozīmīgām politikām, plāniem un stratēģijām, bet arī ikdienā vienojoties par neskaitāmiem tiesību aktiem. Jāatzīst, ka reizēm tas prasījis arī vairākkārtīgus atgādinājumus par iesaistoša konsultāciju mehānisma vērtību sociālā miera saglabāšanai. Tikai sarunājoties un līdzatbildīgi sadarbojoties, iesaistoties un strādājot  partnerībā, mūsu sabiedrība saņem izsvērtus, līdzsvarotus, pārdomātus un tālredzīgi plānotus valdības lēmumus, kas ietekmē ne tikai tautsaimniecības attīstību, bet arī turpmāku sabiedrības labklājību. Nenoliedzami, gatavojoties kārtējām Saeimas vēlēšanām, mūsu kā sociālā partnera pienākums ir atgādināt esošajiem un topošajiem politiķiem, kādas ir darba devēju un nozaru ikdienas rūpes un kādi varētu būt kopīgi īstenojamie risinājumi, lai bizness pilnvērtīgi varētu strādāt, attīstīties un veiksmīgi arī konkurēt starptautiskos tirgos.

LDDK un LTRK izstrādātās rekomendācijas piedāvā  valdībai  ciešu un pastāvīgu sadarbības modeli, kas paredz regulāras konsultācijas efektīvākai lēmumu pieņemšanai sociālā dialoga ietvaros, tajā skaitā, iknedēļas tikšanās ar ekonomikas un finanšu ministriem un regulāras tikšanās ar koalīciju stratēģisko lēmuma pieņemšanai. Īpaši svarīgi tas ir  laikā, kad piedzīvojam straujas pārmaiņas teju it visās nozarēs, tāpēc regulāras viedokļu apmaiņas,  sabiedrības iesaiste  un dialogs palīdz rutīnas procesos nepazaudēt  svarīgos akcentus. Protams, arī mēs sekojam līdzi valsts ilgtermiņa mērķu izpildei, tomēr reizēm dinamiski notikumu pavērsieni prasa ātras un precīzas reakcijas.
Kopš februāra, kad mūsu visu ikdienu lielā mērā nosaka jaunā ģeopolitiskā situācija un ar to saistītās sekas, mēs esam vairākkārt pārliecinājušies – ja darba devēju, uzņēmēju un nozaru asociācijas būtu savlaicīgi iesaistītas lēmumu pieņemšanā, mēs jau ātrāk būtu norādījuši uz vairākiem kritiski svarīgiem jautājumiem, neļaujot situācijas saasināšanos līdz krīzes režīmam. Tāpēc jo vairāk mēs pārliecināmies, ka darba devēji un uzņēmēji šobrīd dzīvo tik neprognozējamos apstākļos, ka informācijas un viedokļu apmaiņa starp lēmumu pieņēmējiem un tautsaimniecības stūrakmeņiem - uzņēmējiem ir kritiski svarīga un nepieciešama visām iesaistītajām pusēm.

Dialogs un iesaiste lēmumu pieņemšanā nav privilēģija, bet nepieciešamība ikvienā attīstītā demokrātijā – politiķiem sarunāties ar sabiedrību, īpaši nokaitētajā priekšvēlēšanu laikā. Tāpat ne mazāk svarīga ir politiķu atvērtība sabiedriskajai domai un atsaucība medijiem. Intervijas un dalība dažādu formātu debatēs, kas reizēm varētu šķist apgrūtinoša, tomēr sniedz iespēju uzrunāt pēc iespējas plašāku auditoriju, skaidrot savas programmas, viedokli un redzējumu par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem un piedāvātu atbilstošus risinājumus. Tikai informējot un iesaistot sabiedrību, varām cerēt uz racionāliem un kritiski vērtējošiem vēlētājiem, kuriem ir iespēja salīdzināt, izvērtēt un izvēlēties vislabākos līderus  Latvijas attīstībai.  Pēdējos gados pirms Saeimas vēlēšanām LDDK organizēja politiķu debates par darba devējiem būtiskām tēmām. Arī šogad tika rīkotas tematiskās diskusijas ar ministru kandidātiem septiņās nozarēs, kuru aktuālie jautājumi ikdienā tiek risināti Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes apakšpadomēs. Tāpat tikāmies ar Ministru prezidenta kandidātiem, šķetinot jau nozīmīgākos valsts attīstības izaicinājumus Mūsu nolūks gan priekšvēlēšanu debatēs, gan ikdienas sadarbībā ar Saeimu un valdību ir izveidot profesionālu un uz risinājumiem vērstu dialogu un domapmaiņu, lai ikviens jaunais Saeimas deputāts un valdības pārstāvis būtu informēts par sabiedrības iesaistes mehānismiem, un saruna ar LDDK ekspertiem un biedriem būtu viens no pirmajiem ministra un valdības vadītāja darbiem.

Šī gada deputātu kandidāti savos solījumos balansē starp amatieru populismu, tiražējot mītus un puspatiesības, un pieredzējušies apsolījumiem, kā arī aprēķinos balstītiem stratēģiskiem piedāvājumiem. Tas rada bažas ne tikai sabiedrībā, bet arī darba devēju un uzņēmēju vidū. Tāpēc aicinām un atgādinām, ka savlaicīga partneru un sabiedrības iesaiste un konsultācijas līdzsvarotai lēmumu pieņemšanai ir abpusēji izdevīgs risinājumus, kas būtu īstenojams jau no pirmās jaunās Saeimas darba dienas. Līdzdalība un iesaiste ir būtiska saliedētas un atbildīgas kopienas pazīme. Latvijai šis patiešām ir izaicinājumu un sarežģītu lēmumu laiks, tāpēc iesaistošs un konstruktīvs dialogs un sadarbība ir svarīgi priekšnosacījumi sabiedrības solidaritātei un vienotai izpratnei par labāko iespējamo risinājumu attīstītai un labklājīgai Latvijai!