Ekspertu atzinumi

LDDK atzinums par “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2023.–2025. gadam”

22-TA-2114: Noteikumu projekts (Jauns)

Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2023.–2025. gadam

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 3.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 2.0

Atzinuma sniedzējs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Atzinums iesniegts: 17.10.2022.

Atzinuma sniegšanas termiņš: 17.10.2022.

Saskaņošanas rezultāts: Nesaskaņots

Pieejamības statuss: Vispārpieejams

Nr.p.k.Projekta redakcijaIebildums / PriekšlikumsAutors
1.Noteikumu projekts 1. ​Noteikumi apstiprina Oficiālās statistikas programmu 2023.–2025. gadam, ​pielikums ​"Oficiālā statistikas programma 2023.-2025." Iebildums Noteikumu projekta pielikumos nekur nav atrodami publicējamie dati, kuros vienlaicīgi būtu redzams gan nodarbināto sadalījums pēc tautsaimniecības nozares, gan dzimuma un 5 gadu vecuma grupām. Ņemot vērā demogrāfiskās tendences Latvijā, kuru rezultātā notiek iedzīvotāju, tostarp darba ņēmēju novecošanās un nav pietiekama paaudžu nomaiņa Latvijas darba tirgū, būtu nepieciešami precīzāki statistikas dati par to, tieši kurās nozarēs minētie procesi notiek straujāk un ir sagaidāms darbinieku iztrūkums tuvākajā nākotnē. Vēršam uzmanību uz to, ka informācija par Latvijā nodarbināto sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un tautsaimniecības nozarēm jau ir pieejama Eurostat datubāzē (datubāzes identifikatori “lfsa_egan2” un "lfsa_egan22d"), taču tajās nav izdalītas visas 5 gadu vecuma grupas un daļa no šiem datiem netiek publicēti statistisko kļūdu dēļ. Iespējams, ka precīzāku informāciju varētu iegūt, izmantojot ne tikai darbaspēka aptaujas (kurām piemīt statistiskās kļūdas), bet arī valsts iestāžu (piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta) reģistru datus.   Piedāvātā redakcija Ierosinām 2. tabulas “Publicējamie rādītāji un to detalizācija 2023. gadā” sadaļā "15. Nodarbinātības statistika" ietvert arī šādus publicējamos rādītājus: "Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotāji" ar detalizāciju "pēc dzimuma un pa 5 gadu vecuma grupām un NACE 2. red. nodaļu līmenī"Jānis Hermanis (LDDK)