Ekonomista blogs

Starptautisko finanšu institūciju kontakti

27. Janvāris, 2023

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir ES līmeņa investīciju banka, kas izsniedz ilgtermiņa aizdevumus, investīcijas pamatkapitālā un garantijas, kā arī nodrošina tehnisko palīdzību. Darbojas ES un ārpus ES valstīs, tai skaitā Ukrainā, kur šobrīd finansē rekonstrukcijas projektus infrastruktūras, enerģētikas u.c. jomās.

Kontaktinformācija: EIB Baltijas valstu reģionālais direktors Marco Francini (EN), [email protected], Latvijas baņķiere Marina Ismaila (LV), [email protected].

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD) izsniedz ilgtermiņa aizdevumus, investīcijas pamatkapitālā, garantijas tirdzniecības finansēšanas un riska dalīšanas instrumentos, kā arī nodrošina tehnisko palīdzību. Darbojas 11 ES valstīs (t.sk. Latvijā) un ārpus ES valstīs, tai skaitā Ukrainā, kur šobrīd finansē rekonstrukcijas projektus tirdzniecības finansēšanas, infrastruktūras, enerģētikas, pārtikas nodrošinājuma, banku sektora, farmācijas u.c. jomās.

Kontaktinformācija: Baltijas reģionālā biroja vadītājs Tomas Kairys (EN), [email protected], Latvijas baņķieris Vladislavs Motrohins (LV), [email protected].

Ziemeļu Investīciju banka (NIB) ir Ziemeļu un Baltijas valstu banka, kas sniedz ilgtermiņa aizdevumus privātā sektora dalībniekiem ilgtspējīgu un klimatam labvēlīgu projektu īstenošanā, ieguldījumus zaļajās obligācijās, projektu un strukturālos finansējumus.

Kontaktinformācija: vecākais baņķieris Vilius Girkontas (EN), [email protected].

Starptautiskā Finanšu korporācija (IFC) ir Pasaules Bankas grupas institūcija, kas izsniedz ilgtermiņa aizdevumus, veic investīcijas kapitālā un piedāvā tirdzniecības finansēšanas instrumentus uzņēmumos, kas paplašina darbību attīstības valstīs, tai skaitā Ukrainā. Šobrīd IFC finansē rekonstrukcijas projektus tirdzniecības finansēšanas, lauksaimniecības, mājokļu jomās, savukārt turpmāk plānots atbalsts arī pārtikas un pirmās nepieciešamības preču nodrošinājuma, transporta un loģistikas, digitālās infrastruktūras un pakalpojumu, energodrošības un pašvaldību infrastruktūras atjaunošanas jomās.

Kontaktinformācija: IFC pārstāve Baltijas valstīs Lucia Mitariu (EN), [email protected]

Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūra (MIGA) ir Pasaules Bankas grupas institūcija, kas sniedz politiskā riska apdrošināšanu, finansējot valūtas maiņas ierobežojumus, īpašumu ekspropriācijas, civilo nemieru, valdību līgumu pārkāpumu risku segumu, kā arī izsniedzot korporatīvās garantijas uzņēmumiem, kas paplašina darbību attīstības valstīs. Papildus tam MIGA ir uzsākusi kara riska apdrošināšanu privātā sektora uzņēmumiem, kas atgriežas Ukrainā (tiek finansēts caur jaunizveidotu donoru trasta fondu).

Kontaktinformācija: MIGA Eiropas un Centrālāzijas reģiona vadītāja Olga Sclovscaia (EN), [email protected].

UZZIŅAI: IFC/MIGA, LTRK un Finanšu ministrija kopīgi organizēja virtuālu semināru Latvijas eksportējošiem uzņēmumiem par IFC/MIGA investīciju piesaistes iespējām uzņēmējdarbības paplašināšanai attīstības tirgos. Lai iepazītos ar IFC un MIGA piedāvātajiem finanšu produktiem, aicinām noskatīties semināra ierakstu šeit.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Finanšu ministrijas Starptautisko finanšu institūciju nodaļu: Inga Forda, [email protected], Liene Vītola, [email protected]