Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide)

Vides aizsardzības darba grupas vadītājs:

Sandis Dejus, “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” izpilddirektors
E-pasts: sandis@lwwwwa.lv

 

Farmācijas darba grupas vadītāja:

Dace Ķikute, Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente

E-pasts: dkikute@farmaceitubiedriba.lv

Kontaktinformācija:

Gunta Tilaka
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (ķīmija, metālapstrāde un mašīnbūve, enerģētika)