Iepirkumi

SAM 8.5.1. iepirkums: Portatīvo datoru, programmatūras un drukas iekārtas piegāde

Finansējuma saņēmējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Reģistrācijas Nr.
40008004918
Adrese
Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010
Tālruņa numurs
26706738
Kontaktpersona

Apakšprojekta vadītājs Andrejs Bušenko, 28347877, andrejs.busenko@lddk.lv

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Portatīvo datoru, programmatūras un drukas iekārtas piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanas vajadzībām

Līguma veids
Piegāde
Paredzamā līguma izpildes vieta
Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010
Paredzamais līguma izpildes termiņš
01/05/2017
Iepirkuma paredzamā līgumcena
16528.93 EUR
Iesniegšanas termiņš
28.03.2017, līdz plkst. 14:00
Iesniegšanas vieta
Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010
Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs
CFLA
Atpakaļ