Iepirkumi

SAM 8.5.1. iepirkums PIL 9.panta kārtībā- DEGVIELAS PIEGĀDE PROJEKTA “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ VAJADZĪBĀM, id. Nr. LDDK/2017/01/ESF

Finansējuma saņēmējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Reģistrācijas Nr.
40008004918
Adrese
Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010
Tālruņa numurs
26706738
Kontaktpersona

Apakšprojekta vadītājs Andrejs Bušenko, 28347877,
[email protected]

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sauszemes mehānisko transportlīdzekļu degvielas iegāde mazumtirdzniecībā Latvijas teritorijā: bezsvina benzīns ar oktānskaitli 95, un dīzeļdegviela (turpmāk tekstā – „Prece”), izmantojot Pretendenta izsniegtās degvielas iegādes kredītkartes, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ īstenošanas vajadzībām atbilstoši Tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām

Līguma veids
Piegāde
Paredzamā līguma izpildes vieta
Latvijas teritorija
Paredzamais līguma izpildes termiņš
60 mēneši
Iepirkuma paredzamā līgumcena
41999.0 EUR
Iesniegšanas termiņš
11.09.2017, līdz plkst. 16:00
Iesniegšanas vieta
Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010
Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs
CFLA
Atpakaļ