Iepirkumi

SAM 8.5.1. iepirkums: Auto nomas pakalpojuma sniegšana

Finansējuma saņēmējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Reģistrācijas Nr.
40008004917
Adrese
Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010
Tālruņa numurs
67225162
Kontaktpersona

Andrejs Bušenko, Projekta vadītāja vietnieks, [email protected], M: 28347877

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Auto nomas pakalpojuma sniegšana

Līguma veids
Pakalpojumi
Paredzamā līguma izpildes vieta
Latvija
Paredzamais līguma izpildes termiņš
30/10/2020
Iepirkuma paredzamā līgumcena
14875.92 EUR
Iesniegšanas termiņš
27.07.2017, līdz plkst. 14:00
Iesniegšanas vieta
Latvijas Darba devēju konfederācijā, Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, LV-1010, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu
Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs
Izglītības un zinātnes ministrija/CFLA
Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“
Atpakaļ