Iepirkumi

Informatīva izglītojoša profesionālās izglītības kampaņa “Prakšu alianse” darba vidē balstītu mācību popularizēšanai.

Prakšu alianse

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
Līguma priekšmets: Informatīva izglītojoša profesionālās izglītības kampaņa “Prakšu alianse” darba vidē balstītu mācību popularizēšanai Iepirkuma identifikācijas numurs: 6-7.6/1 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 01.11.2016. Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.10.2016. Piegādātāja nosaukums: SIA “Luka group” Līgumcena EUR (bez PVN): 12 200 EUR Līguma izpildes termiņš: 15.02.2017. vai līdz saistību pilnīgai izpildei
Jautājums:
Vēlos uzdot precizējošu jautājumu saistībā ar iepirkumu – informatīva izglītojoša profesionālās izglītības kampaņa “Prakšu alianse” vidē balstītu mācību popularizēšanai. Jautājums ir par tehniskās specifikācijas darba uzdevuma punktu nr. 5.10.: “Labās prakses piemēru konkursa koncepta, tostarp nolikuma, izstrāde, saskaņošana ar IZM un LDDK, kā arī konkursa norises nodrošināšana un uzvarētāju apbalvošanas 2016.gada janvārī WBL Balt projekta starptautiskās konferences ietvaros.” Vēlamies precizēt, ar ko šim pasākumam būtu jāatšķiras no LDDK Gada balvas nominācijas “Labākais prakses devējs”, kurā aktīvākie prakses devēji jau tiks vērtēti, un iespējams viņu piemēri komunicēti gan plašākai publikai, gan medijiem.
Atbilde:
Labās prakses piemēru konkursa konceptu (turpmāk – konkursa konceptu) vērtēs Iepirkuma komisija, izvērtējot dažādus piedāvājumus saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 15.punktā noteiktajiem kritērijiem un tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu. Tiek sagaidīts, ka konkursa konceptu piedāvās pretendenti. Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas un darba uzdevuma 5.12.apakšpunktu, LDDK kampaņas īstenošanai piedāvās jau apkopotus materiālus, tostarp tie var iekļaut arī LDDK Gada balvas nominācijas “Labākais prakses devējs” apbalvošanas organizēšanai izmantoto informāciju.
Jautājums:
Izpētot LDDK iepirkuma “INFORMATĪVA IZGLĪTOJOŠA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KAMPAŅA “PRAKŠU ALIANSE” DARBA VIDĒ BALSTĪTU MĀCĪBU POPULARIZĒŠANAI” nolikumu, man ir radies jautājums: 4.punktā par kampaņas īstenošanas laikiem ir minēti 2 nozarei nozīmīgi notikumi – Eiropas profesionālās izglītības nedēļa VET un starptautiska konference Rīgā WBL Balt projekta ietvaros. Toties 5.punktā pie darba uzdevumiem punktā 5.5. tiek minēti 3 lieli notikumi, pakārtoti kuriem jāpiedāvā kampaņas aktivitātes. Mans lūgums būtu precizēt, kāds ir īstais notikumu skaits -2 vai 3 – un ja 4.punktā viena aktivitāte iztrūkst, es būtu ļoti pateicīga, ja Jūs mani informētu, kas ir šī iztrūkstošā aktivitāte.
Atbilde:
Kampaņas aktivitātes jāsaskaņo ar tehniskās specifikācijas 4.punktā minētajiem diviem lielajiem notikumiem, paredzot atbalstošas kampaņas aktivitātes: 1. kampaņas kulminācija 2016.gada decembrī Eiropas profesionālās izglītības nedēļas The Euroepan Vocational Skills week (turpmāk – VET week ietvaros (2016.gada 5.-11.decembris); 2. kampaņas norises aktivitāšu noslēgums 2016.gada janvāra beigās, kad WBL Balt projekta ietvaros plānota starptautiska konference Rīgā (provizoriski 2017.gada 25.janvāris), kuras ietvaros notiks labās prakses piemēru konkursa uzvarētāju apbalvošana. Sākotnēji tika plānoti trīs pasākumi, kas tika samazināti līdz diviem, un Iepirkuma komisija vērtēs kampaņas aktivitāšu saskaņotību ar tehniskās specifikācijas 4.punktā minētajiem diviem lielajiem notikumiem.
Jautājums:
Iepirkuma nolikumā ir norādīts, ka jāpievieno 5.pielikums “Līguma projekts”. Sakiet lūdzu, vai šis līguma projekts, kas ir pievienots klāt iepirkuma nolikumam, ir jāaizpilda un jāpievieno?
Atbilde:
Iepirkuma nolikuma 18.punktā ir iekļauts iepirkuma nolikuma pielikumu saraksts, tostarp līguma paraugs, minētie dokumenti nav pretendentu iesniedzamie dokumenti. Aizpildīts līguma paraugs pretendentiem nav jāiesniedz.
Atpakaļ