Iepirkumi

PĀRTRAUKTS: Automašīnas nomas pakalpojuma sniegšana

Finansējuma saņēmējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Reģistrācijas Nr.
40008004918
Adrese
Raiņa bulvāris 4, 2. stāvs, Rīga, LV-1050
Tālruņa numurs
28347877
Kontaktpersona

Andrejs Bušenko , [email protected] , tālrunis: 28347877

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automašīnas nomas pakalpojuma sniegšana ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. 8.5.1.0/16/I/001

Līguma veids
Pakalpojums
Paredzamā līguma izpildes vieta
Latvija
Paredzamais līguma izpildes termiņš
Līdz 31.08.2023
Iepirkuma paredzamā līgumcena
19834.71 EUR
Iesniegšanas termiņš
01.04.2021 10.00
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā
Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs
Lejupielādes
Atpakaļ