Reģionālā sadarbība

LDDK realizē reģionālu sadarbību gan formalizētās pirmās Eiropas Savienības makrolīmeņa stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros, gan sadarbojoties ar darba devēju konfederācijām uzņēmējdarbības veicināšanas un kopīgu nostāju veidošanas jomās.

LDDK darbojas Baltijas jūras valstu padomes (Council of the Baltic Sea States, CBSS) Baltijas jūras darba forumā (Baltic Sea Labour Forum, BSLF), kas tika izveidots 2012. gadā.

BSLF ir platforma pieredzes apmaiņai un saziņai starp galvenajiem darba tirgus dalībniekiem Baltijas jūras reģionā.  Baltijas jūras darba forums apvieno galvenos darba tirgus dalībniekus no visa Baltijas jūras reģiona, un tā dalībnieki strādā pie tā, lai reģiona darba tirgus kļūtu ilgtspējīgāks, iekļaujošāks un dinamiskāks.

Lasīt vairāk