Uzņēmumiem visvairāk nepieciešams atbalsts apgrozāmiem līdzekļiem

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) no 15. līdz 18. oktobrim veikusi uzņēmumu aptauju par ārkārtas situācijas laikā ieviesto ierobežojumu ietekmi un nepieciešamo atbalstu uzņēmējdarbībai. Lielākā daļa aptaujāto (67,4%) norāda, ka visvairāk nepieciešams atbalsts apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

Aptaujā piedalījās 47 uzņēmumi, no kuriem 38% pārstāv mākslas, izklaides un atpūtas jomu, 14,9% apstrādes rūpniecību, 12,8% citus pakalpojumus, 6,4% vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, kā arī mazākā apmērā aptaujā piedalījās uzņēmumi no citām nozarēm.

No aptaujātajiem 87,2% ir mazie un vidējie uzņēmumi, kas nodarbina 1 līdz 249 darbiniekus, savukārt 12,8% ir lielie uzņēmumi, kas nodarbina 250 un vairāk darbinieku. Lielākā daļa darbojas Rīgā (48,9%) vai visā Latvijas teritorijā (42,6%).

Atbildot uz jautājumu, kā Covid-19 pandēmija šobrīd ietekmē uzņēmuma darbību, 76% pauda, ka ar valdības lēmumu ir jāierobežo uzņēmuma darbība, 68,1% samazinās pieprasījums, 61,7% pieaug izdevumi par epidemioloģisko prasību ievērošanu, kā arī lielai daļa darba devēju ir grūtības maksāt algas, pildīt nodokļu maksājumus, segt īres un komunālos maksājumus.

Ņemot vērā pandēmijas sekas un jaunu ierobežojumu ieviešanu, 38,6% plāno apturēt investīcijas, 25% plāno atlaist darbiniekus, 11,4% plāno uzņēmuma pārprofilēšanu, kā arī citas izmaiņas. Tomēr 31,8% uzņēmumu norāda, ka turpinās strādāt bez izmaiņām.

Lai mazinātu negatīvo ietekmi, uzņēmumu riskus bankrotēt un izvairītos no darbinieku atlaišanas, darba devēji norāda, ka ierobežojumu laikā būtu nepieciešams atbalsts apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Kā otro svarīgāko darba devēji atzīst no VSAOI apmaksātas darbnespējas B lapas no pirmās slimības dienas ar Covid-19 saslimušiem darbiniekiem (65,2%). Tāpat darba devējiem būtiski saņemt atbalstu algu subsīdijām (54,3%), dīkstāves pabalstu darbiniekiem (39,1%), nodokļu atvieglojumus un samaksas termiņa pagarinājumu.

Vienlaikus darba devēji aicina atbildīgi izvērtēt, kuru nozaru uzņēmumiem piešķirt nepieciešamo atbalstu, ņemot vērā tiešo pandēmijas un ierobežojumu ietekmi. Tāpat svarīgi nodrošināt savlaicīgu piekļuvi atbalstam, vienkāršus un nepārprotamus noteikumus, kā arī stabilitāti un nākotnes lēmumu prognozējamību, lai uzņēmumi var netraucēti plānot turpmāku darbību.