Covid-19 vakcinācijas pases/sertifikāti

Aptauja veikta 2021. gada martā

Ņemot vērā Latvijā uzsākto Covid-19 vakcinācijas procesu un Ministru kabinetā apstiprināto vakcinācijas plānu, LDDK veica biedru aptauju, lai uzzinātu uzņēmēju viedokli par nepieciešamību izstrādāt un ieviest starptautisku vakcinācijas sertifikātu.

Galvenie secinājumi:

+ Vakcinācijas sertifikāta ieviešana varētu palīdzēt mobilitātes un tūrisma atjaunošanai – drošai ceļošanai, darba braucieniem ārpus Latvijas robežām.

+ Vienlaikus jābūt pieejamām vakcīnām, kas arī dotu iespēju atjaunot uzņēmumu normālu darbību.

+ Vienots sertifikāts veicinātu ātrāku ekonomiskās aktivitātes atsākšanos. Nepieciešams būtu pēc iespējas ātrāk saprast, kādos gadījumos tas būtu obligāti nepieciešams. Šim sertifikātam noteikti būtu jābūt starptautiski atzītam un tulkotam.

 

Diskriminētu nevakcinējušos. Vakcinācijas sertifikātam ir jābūt cilvēka brīvai izvēlei, ja cilvēks nevēlas vakcinēties, nav jāatņem iespēja ceļot.

Šāds sertifikāts palielinātu administratīvo slogu un ierobežotu privātās tiesības uz pārvietošanās brīvību.

Ir cilvēki, kuri nedrīkst vakcinēties kontrindikāciju dēļ, kas nozīmē, ka, ieviešot vakcinācijas sertifikātu, šiem cilvēkiem izbraukšana no valsts tiks liegta.