Covid-19 Testi Darba vietās

Aptauja veikta 2020. gada decembrī

Latvijas Darba devēju konfederācija veikusi biedru aptauju par Covid-19 testēšanas iespējām darba vietās. Aptaujā kopumā piedalījās 173 uzņēmumi un nozaru asociācijas.

Uz jautājumu, kā darba devēji vērtē iespēju savā uzņēmumā veikt kolektīvo testēšanu, izmantojot siekalu testu (laboratorisko Covid-19 skrīningu), vairums atbildēja, ka atbalstītu šādu iespēju. Vienlaikus vairāki uzņēmēji norāda, ka šāda testēšana jāveic tikai tādā gadījumā, ja patiešām ir pamatotas aizdomas par Covid-19 saslimstību. Tāpat darba devēji atzīst, ka nav skaidrības, kādos gadījumos analīzes apmaksā valsts, bet kādos darba devējs. Šajā jautājumā atbildīgajām institūcijām būtu savlaicīgi jāveic skaidrojošais darbs, kā arī jānodrošina vienkārša un ātri pieejama informācija.

Atbildot uz jautājumu, kā uzņēmēji vērtē to, ka potenciālo saslimušo uz Covid-19 analīzēm nosūta ģimenes ārsts, bet darba devējs darbinieku, kuram ir Covid-19 saslimšanas pazīmes, nosūta mājās, nevis uzreiz piesaka Covid-19 analīzēm, uzņēmēji vērtē pretrunīgi. 44% uzskata, ka tas ir ģimenes ārsta pienākums, kurš ir kompetents šajā jautājumā, bet 42% norāda, ka process notiek daudz operatīvāk, ja arī darba devējam ir šāda iespēja. Ģimenes ārsta nosūtījums paildzina un sarežģī procesu, bet darba devējam ir svarīgi pēc iespējas ātrāk saprast, vai darbinieks ir inficējies.

 

Uz jautājumu, vai uzņēmumā ir bijusi nepieciešamība sagatavot Covid-19 inficētās kontaktpersonas sarakstu un to nosūtīt SPKC, lielākā daļa atbildēja, ka nav bijusi šāda nepieciešamība. Ja tomēr uzņēmumā būtu jāveic apzināšana, daļa darba devēju to uztver saprotošu, jo krīzes situācija jāspēj solidarizēties. Otra daļa atzina, ka šāda prasība uzņēmējam rada papildu slogu un resursus. Svarīgi, lai pēc kontaktpersonu saraksta nodošanas, būtu ātra reakcija un atgriezeniskā saite no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC).

 

Darba devēji vēlas nodrošināt savlaicīgu epidemioloģiskās situācijas kontroli, veicot uzņēmumā visu darbinieku veselības stāvokļa pārbaudi, izmantojot siekalu testus. Pēc pašreizējā normatīvā regulējuma analīžu izmaksas sedz darba devējs, kuram Covid-19 pandēmijas laikā  jau ir papildu izmaksas darbinieku nodrošināšanai ar sejas maskām un dezinfekcijas līdzekļiem darba vietā.

LDDK aicina Veselības ministriju, izvērtējot iespēju veikt siekalu testa analīžu izmaksas pilnā apjomā vai segt tās daļēji, spert pozitīvu soli pretī uzņēmēju atbalstam ārkārtējās situācijas laikā. Ņemot vērā, ka valsts darba devējiem jau ir radījusi papildu pienākumu – sagatavot kontaktpersonu sarakstus, ja darba vietā ir ar Covid-19 saslimis darbinieks un to nosūtīt SPKC, šāda pretimnākšana testu veikšanai darbā būtu tikai apsveicama.