Leonardo da Vinči inovāciju pārneses projekts “IT Express apmācības maziem un vidējiem uzņēmumiem”

Latvijas darba devēju konfederācija sadarbībā ar pieciem partneriem īstenoja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektu „IT Express apmācības maziem un vidējiem uzņēmumiem” (Nr.2011-1-LV1-LEO05-02226). Projektu īstenoja 6 partneri no 5 valstīm: Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva), SIA “Biznesa augstskola Turiba” (Latvija), HALO-EDIL ING ekonomisko interešu asociācija uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai (Slovēnija), PRODEC Consultores […]

Latvijas darba devēju konfederācija sadarbībā ar pieciem partneriem īstenoja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektu „IT Express apmācības maziem un vidējiem uzņēmumiem” (Nr.2011-1-LV1-LEO05-02226).

Projektu īstenoja 6 partneri no 5 valstīm: Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva), SIA “Biznesa augstskola Turiba” (Latvija), HALO-EDIL ING ekonomisko interešu asociācija uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai (Slovēnija), PRODEC Consultores S.L. (Spānija), Ungārijas Darba devēju konfederācija (Ungārija).

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis bija profesionālas apmācību programmas izveide IT jomas prasmju un zināšanu nodošanai MVU darbiniekiem un vadītājiem, kā arī topošajiem uzņēmējiem ar modernas tālmācības izglītības sistēmas palīdzību. Apmācību programma paredzēta arī profesionālajām skolām, tālmācības iestādēm un biznesa atbalsta centriem.

Apmācību programmu mērķa grupa ir darba ņēmēji un nākamie MVU uzņēmēji, kā arī mūžizglītības iestādes, tālmācības izglītības centri, biznesa atbalsta institūcijas un minēto iestāžu skolotāji.

Projekta aktivitātes

 1. Izstrādāti un ievietoti interneta vidē šādi tālmācības moduļi:
  • informācijas sistēmas MVU;
  • informācijas tehnoloģijas MVU menedžmentā un biznesa administrācijā;
  • datorizēta projektu vadība.
 2. Moduļu testēšana Latvijā un partnervalstīs.
 3. Pēc testēšanas rezultātiem moduļos veikti nepieciešamie uzlabojumi.

Projekta rezultāti

Uzņēmumu lietošanai izstrādāti un ievietoti interneta vidē trīs tālmācības moduļi, kuri ir pieejami bezmaksas visās projekta partnervalstu valodās:

 • informācijas sistēmas maziem un vidējiem uzņēmumiem;
 • informācijas tehnoloģijas maziem un vidējiem uzņēmumiem vadībā un biznesa administrācijā;
 • datorizēta projektu vadība.

Vairāk informācijas par projekta norisi un rezultātiem projekta mājaslapā – http://itexpressproject.weebly.com/

Īstenošanas termiņš
2011.gads 1.oktobris - 2013.gada 30.novembris
Finansējums
Eiropas Savienības Mūžizglītības programma, partneru līdzfinansējums
Kopējā projekta summa
249 335,45 EUR
Vadošais partneris
Latvijas Darba devēju konfederācija