Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība un administrēšana

Kontaktinformācija:

Anda Būmane
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (būvniecība, uzņēmējdarbība, kokrūpniecība)