Transports un loģistika

Priekšsēdētājs:

Jāzeps Spridzāns

TL NEP priekšsēdētājs, Latvijas Kuģu Kapteiņu asociācijas prezidents

E-pasts: jazeps.spridzans@lja.lv

 

Priekšsēdētāja vietniece

Ingūna Jurgelāne-Kaldava

TL NEP priekšsēdētāja vietniece, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija (LAFF) pārstāve, Dr.oec., asociētā profesore Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja, Studiju programmu “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika” direktore

E-pasts: inguna.jurgelane-kaldava@rtu.lv

Kontaktinformācija:

Ineta Jasmane
Semināru un apmācību koordinatore, Nozaru ekspertu padomju koordinatore (Drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika)