Representation of interests

Latvijas Darba devēju konfederācija ir vienīgā darba devēju organizācija, kas pārstāv darba devēju intereses diskusijās ar valdības, pašvaldību un arodbiedrību pārstāvjiem.

LDDK seko līdzi politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādei un regulāri nosūta biedriem saskaņošanai viņu intereses skarošus normatīvos aktus jau projektu stadijā.

LDDK ir tiesības ierosināt veikt grozījumus likumos, Ministru kabineta noteikumos, lai novērstu administratīvās barjeras un šķēršļus tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstībai.

Tiek organizētas sanāksmes ar uzņēmumu un nozaru ekspertiem, uzaicinot atbildīgo valsts institūciju pārstāvjus, lai panāktu normatīvo aktu vai politikas plānošanas dokumentu atbilstību darba devēju interesēm.

LDDK nodrošina darba devēju un nozares uzņēmumu interešu ievērošanu, izstrādājot likumus un citus normatīvos aktus.

Iepazīties ar aktuāliem normatīvajiem aktiem, pie kuriem strādā LDDK eksperti, ir iespējams LDDK biedru portālā biedriem.lddk.lv.

Kontaktinformācija:

Vitālijs Gavrilovs
President of Honour of LDDK
Sanita Bajāre
Vice President of LDDK, Chairman of the Board of Finance Latvia Association
Juris Binde
Ltd. Latvijas Mobilais Telefons
Uldis Biķis
Chairman of the Supervisory Board of Latvijas Finieris
Ināra Pētersone
Vice President of LDDK, Executive Director of VADDA
Edijs Kupčs
Head of the Partnership of Latvian Construction Entrepreneur
Pēteris Leiškalns
Adviser of social affairs and social security
Jānis Hermanis
Expert on finance and taxes
Anete Neilande
Lawyer, Labour Law Expert
Rihards Blese
Expert on policy planning documents
Sintija Siliņa
Industry expert
Ineta Jasmane
Coordinator of Sectoral Expert Councils
Linards Zvaigzne
Project manager
Uldis Tatarčuks
Vice President of LDDK, Chairman of the Board and Acting CEO of "Tet"
Anda Būmane
Coordinator of Sectoral Expert Councils
Andris Bite
President of LDDK, CEO of LLC "Karavela"
Uldis Ameriks
Vice President of LDDK, Chairman of the Board of LLC "Laflora"
Edgars Pīgoznis
Vice President of LDDK, Board member of LVCA
Guntars Kokorevičs
Vice President of LDDK, Chairman of the Board of LLC “Clean R”
Roberts Strīpnieks
Vice President of LDDK, Chairman of the Board of "LATRAPS"
Ansis Zeltiņš
CEO of Freeport of Riga
Artūrs Zeps
Vice-Rector for Strategic Development of RTU
Maija Meņģelsone
Head of the Bureau
Kaspars Gorkšs
Director General
Ance Jaks
Public relations manager
Agris Bojārs
Membership relations
Anete Jekuma
Coordinator of Sectoral Expert Councils
Sintija Sējēja
Expert of International and EU Affairs
Liene Voroņenko
National coordinator of Sectoral experts council, Expert of education and employment
Arta Dimbiere
Energy and climate expert
Betija Pētersone
Intern, office manager assistant