Ekspertu viedokļi

Veselība pirmajā vietā

6. Oktobris, 2022

Laikā, kad uzsāktas sarunas par jaunā Ministru kabineta sastāvu, veselības aprūpes nozare ar nepacietību gaida, kad tiks nosaukts potenciālais veselības ministra kandidāts. Ļoti ceru, ka, topošā valdība izpratīs kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamības lomu gan valsts iekšējās, gan ārējās drošības kontekstā. Tā nedrīkst būt prioritāte tikai veselības ministram, bet gan visai valdībai kopumā, to pieprasa gan sabiedrība, gan nozare, gan arī mēs- darba devēji. Darāmā ir ļoti daudz un tos vairs nedrīkst atlikt uz “vēlāku laiku”. Runa nav tikai par nepieciešamu papildu finansējumu, bet arī par tā efektīvu pārvaldību, par jēgpilnu, uz datiem balstītu, sistēmas sakārtošanu. Nedarot neko vai veicot tikai “kosmētiskos uzlabojumus”, politiķi ne tikai zaudē uzticību sabiedrībā, bet arī mūsu iedzīvotāji zaudē dzīves kvalitāti, veselīgi nodzīvotus gadus, mirst cilvēki, kuriem var palīdzēt.

Vēlēšanas gaidot, arī Latvijas Darba devēju konfederācijas biedri tikās ar veselības ministra kandidātiem, kas saskaņā ar aktuālajiem reitingiem baudīja sabiedrības uzticēšanos. Izzinājām katras partijas mērķus veselības aprūpē nākamajiem gadiem, kandidātu/pārstāvju redzējumu to sasniegšanā. Ņemot vērā neskaidro atbildības sadalījumu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā   starp valsti un pašvaldībām, atšķirīgas pieejas, izpratnes dažādās administratīvajās teritorijās, kas savukārt rada būtiskas atšķirības pakalpojumu pieejamībā reģionu griezumā, diskutējām, kādam jābūt šim sadalījumam: pēc atbildības, finansējuma, pa aprūpes līmeņiem un kā tas uzlabos sistēmu, padarot to efektīvāku, kvalitatīvāku un  pakalpojumus pieejamākus. Pārrunājām investīciju nepieciešamību veselības aprūpē,  kā to ieguldīt, lai nekropļotu godīgu konkurenci starp tirgus dalībniekiem, kā arī debatējām par veselības aprūpes efektīvāko nozares pārvaldības modeli, digitalizācijas attīstību,  pakalpojumu  pieejamības un kvalitātes uzlabošanu u.c. jautājumiem. Jāteic – nosaukto kandidātu vidū  bija nozares zinātāji, tāpēc sarunu varu nosaukt par profesionāļu diskusiju par aktuāliem jautājumiem un iespējamiem risinājumiem. Bet ko tālāk?

Jūlijā LDDK vērsās pie Ministru prezidenta, kā arī veselības, finanšu un ekonomikas ministriem, Saeimas Sociālo un darba lietu un Budžeta (nodokļu) komisijas vadītājiem, atkārtoti norādot un vēršot uzmanību kritiskajai situācijai veselības aprūpē un aicinot iepriekš minēto jomu un institūciju pārstāvjus uz sarunām, lai kopā meklētu risinājumus un izveidojušās problēmas šķetinātu. LDDK pārstāv darba devējus, kas ir sociāli atbildīgi pret darbiniekiem. Apstākļos, kad darba tirgū arvien grūtāk ir piesaistīt jaunus nodarbinātos, esošo darbinieku dzīves kvalitāte kļūst arvien aktuālāka, darba devēji arvien vairāk iegulda līdzekļus darbinieku veselības uzlabošanai. Savlaicīgas veselības aprūpes nepieejamība (arī bērniem) rada ne tikai zaudējumus darba devējiem, tautsaimniecībai, bet arī rada papildus slogu sociālajam budžetam. Neraugoties, ka veselības aprūpei ik gadu tiek piešķirti arvien lielāki valsts budžeta līdzekļi, rindas uz speciālistu konsultācijām, izmeklējumiem un citiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir nepieņemami garas. Situācija īpaši smaga ir iedzīvotājiem ar vidējiem un zemiem ienākumiem.

Mums kā darba devējiem rūp, lai darbinieki un viņu ģimenes locekļi ir veseli – tas nozīmē, ka vienlīdz kvalitatīvi jādarbojas gan preventīviem pasākumiem sabiedrības veselības uzturēšanā, profilaksē, gan nepieciešamības gadījumā iespējami ātri jābūt  pieejamiem kvalitatīviem  veselības aprūpes pakalpojumiem, nepieciešamajiem medikamentiem.  Ieguldījumi  veselības aprūpē un to gudra, efektīva pārvaldība ir ieguldījumi nākotnē, nevis izdevumi, kā citi to uzskata.

Tāpēc, tiekoties ar veselības ministra kandidātiem, mēs, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (darba devēju pusē) dalībnieki, iepazīstinājām ar mūsu izstrādātiem priekšlikumiem jaunās valdības deklarācijai veselības aprūpei. Kā mērķi esam nodefinējuši un piedāvājam: “vērtībā balstīta veselības aprūpe, kuras mērķis ir uzlabot katra pacienta veselības rezultātus, nodrošinot savlaicīgus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, pakalpojumu apmaksu sasaistot ar kvalitātes rādītāju izpildi”.
Lai to paveiktu, esam vienojušies par šādiem virzieniem:

  • Saprātīgā termiņā pieejama kvalitatīva veselības aprūpe (definēti konkrēti 11 uzdevumi);
  • Veselības aprūpes sistēmas paredzama un atbilstoša finansēšana (5 uzdevumi);
  • Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes paaugstināšana (9 uzdevumi);
  • Veselības aprūpes digitalizācijas  attīstīšana, ekosistēmas izveide (4 uzdevumi).

Uzsveru, ka šie ir jau ar nozares darba devējiem izdiskutēti virzieni un uzdevumi, tie ir apstiprināti LDDK padomē, un pirms vēlēšanām  ar tiem ir iepazīstinātas partijas. Līdz ar to savā ziņā paveikts priekšdarbs topošajam ministram. Tā kā, tiekoties ar veselības ministra kandidātiem, neviens neiebilda šādiem priekšlikumiem, mēs sekosim, lai šie uzdevumi atspoguļotos gan valdības rīcības plānā, gan Veselības ministrijas ikdienā.

Visus ieteikumus valdības deklarācijai veselības aprūpes jomā variet lasīt zemāk.

Ieteikumi-valdibas-deklaracijai-veseliba_

Sagatavoja:

Ināra Pētersone
NTSP Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (darba devēju pusē) vadītāja