Starptautiskā darba devēju koordinējošā padome (Международный Координационный Совет Объединений Работодателей (МКСОР) vai The International Coordinating Council of Employers’ Unions, ICCEU) ir dibināta 2010.gadā. Tās dibināšanās ir piedalījušies 12 valstu darba devēju organizācijas: Azerbaidžāna, Armēnija, Baltkrievija, Bulgārija, Ungārija, Kazahstāna, Lietuva, Igaunija, Polija, Krievija, Ukraina, Latvija. МКСОР/ ICCEU un LDDK mērķis ir stiprināt sadarbību starp darba devējus pārstāvošām organizācijām, daloties pieredzē tādos jautājumos kā pretkrīzes pasākumi un to ietekme uz uzņēmējdarbību, darba tirgus un tā kvalitātes paaugstināšana, sociālā drošība, sociālā dialoga attīstīšana un citi jautājumi.